Company Announcements

Fluxys Belgium - 8 april 2022 13:00 CET - Gereglementeerde informatie: gewone en buitengewone algemene vergaderingen op 10 mei 2022

Source: OMX
Fluxys Belgium - 8 april 2022 13:00 CET - Gereglementeerde informatie: gewone en buitengewone algemene vergaderingen op 10 mei 2022

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de eer de aandeelhouders van de vennootschap uit te nodigen om de gewone en buitengewone algemene vergaderingen bij te wonen die worden gehouden op dinsdag 10 mei 2022 vanaf 14.30 uur op de zetel van de vennootschap, Kunstlaan 31, 1040 Brussel. De aandeelhouders die dit wensen zullen tevens vanop afstand kunnen deelnemen via videoconferentie volgens de modaliteiten gedefinieerd in de bijeenroeping tot de vergaderingen.

Download hieronder de bijeenroeping tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen.

De andere documenten voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen en het jaarlijks financieel verslag 2021 zijn beschikbaar op de website van Fluxys Belgium.

Bijlage