Company Announcements

ForFarmers N.V.: ForFarmers draagt Chris Deen voor als CEO

Source: OMX
ForFarmers N.V.: ForFarmers draagt Chris Deen voor als CEO

Lochem, 13 april 2022

ForFarmers draagt Chris Deen voor als CEO


De raad van commissarissen van ForFarmers N.V. draagt de heer Chris Deen voor, om door de algemene vergadering van aandeelhouders te worden benoemd als lid van de raad van bestuur van ForFarmers met ingang van 1 juli 2022. De heer Deen gaat bij zijn benoeming de functie van Chief Executive Officer (‘CEO’) vervullen. Binnenkort wordt hiervoor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (‘BAvA’) bijeengeroepen, die naar verwachting plaatsvindt in juni 2022.

Chris Deen (55) is op dit moment CEO van Aviko, één van de vier grootste aardappelverwerkers ter wereld en dochteronderneming van coöperatie Royal Cosun. Hij startte daar begin 2020. Ondanks de uitbraak van de Covid-pandemie heeft hij zijn opdracht om de succesvolle groeistrategie van Aviko voort te zetten gestalte kunnen geven, door op het juiste moment de juiste keuzes te maken.

Chris Deen heeft bedrijfseconomie en informatiemanagement gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is tevens opgeleid als registeraccountant. Hij begon zijn loopbaan in 1991 bij EY als accountant en stapte in 1996 over naar Sara Lee/Douwe Egberts. Daar bekleedde hij tot 2010 verschillende functies, waaronder CFO van Douwe Egberts Coffee Systems in Nederland en Algemeen Directeur van Sara Lee International Foodservice Iberia (Barcelona, Spanje). Bij Bakkersland, indertijd de grootste bakkerijproducent in Nederland, vervulde Chris Deen tussen 2012 en 2016 eerst de CFO en vervolgens de CEO positie. Voorafgaand aan zijn tijd bij Aviko, was hij COO en Integratie Directeur van Euroma (producten op basis van kruiden en specerijen).

Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter van de raad van commissarissen van ForFarmers: ‘We zijn verheugd dat we Chris Deen kunnen voordragen als CEO. Zijn brede, internationale ervaring in de voedingssector wordt gekenmerkt door het tot stand brengen van succesvolle veranderingstrajecten bij leidende bedrijven in snel veranderende en uitdagende marktomstandigheden. Hij heeft een innemend en besluitvaardig karakter. Wij zijn van mening dat hij goed past bij de andere leden van de raad van bestuur en het executive team en dat hij de eigenschappen en ervaring heeft, om de ontwikkeling van ForFarmers positief te beïnvloeden.’

De voorgenomen benoeming van Chris Deen houdt verband met het aftreden van de huidige CEO van ForFarmers, Yoram Knoop, na de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 april aanstaande. In de periode tussen 14 april en 1 juli zal Roeland Tjebbes naast zijn taken als CFO van ForFarmers ook tijdelijk de CEO positie vervullen.
Zoals eerder aangekondigd is ForFarmers voornemens de uitkomst van de evaluatie van de strategie bekend te maken enige tijd na het aantreden van de nieuwe CEO.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T : 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’, Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een verdere verduurzaming van de agrarische sector.
ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa €2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.