Company Announcements

SP Group A/S - Trading Update for 1. kvartal 2022

Source: OMX
SP Group A/S - Trading Update for 1. kvartal 2022

Trading update for 1. kvartal 2022
SP Group A/S har i Q1 2022 sat ny omsætningsrekord, samt ny rekord for EBITDA, EBIT og EBT.

  • Omsætningen steg 20,4 % i forhold til Q1 2021 til DKK 720,1 mio., hvilket er højere end seneste udmeldte interval på 5 – 15 % for hele året. Vi forventer dog en opbremsning i økonomien i løbet af 2022.  
  • Resultatet før afskrivninger (EBITDA) steg 23,3 % i forhold til Q1 2021 til DKK 129,7 mio. svarende til en EBITDA margin på 18,0 %, hvilket er inden for seneste udmeldte EBITDA margin på 16 - 18 % for hele året.
  • Resultatet før skat (EBT) steg 22,9 % i forhold til Q1 2021 til DKK 83,0 mio. svarende til en EBT margin på 11,5 %, hvilket er indenfor seneste udmeldte interval på 9 – 12 % for hele året.
  • EPS blev DKK 5,3 svarende til en vækst på 23,4 %.
  • Fremgangen skyldes øget salg af egne produkter. Vi kæmper fortsat med at videresende prisstigninger på råvarer, energi og øvrige omkostninger til vore kunder, hvor vi er underleverandører.
DKK mio.  1. kvartal
       2022 
    (urev.)
1. kvartal
     2021
  (urev.)
 

 

Vækst
rate Q1
 

 

2021
(rev.)
Resultatopgørelse     
Nettoomsætning 720,1598,120,4 %2.480,9
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 129,7105,223,3 %422,9
Resultat før finansielle poster (EBIT) 86,768,818,3 %269,1
Resultat før skat (EBT) 83,067,522,9 %257,8
Balance     
Langfristede aktiver 1.585,71.352,0 1.470,9
Samlede aktiver 2.779,32.368,3 2.530,0
Egenkapital inkl. Minoriteter 1.123,81.018,7 1.084,0
Arbejdskapital (NWC) 596,7469,4 545,9
Nettorentebærende gæld (NIBD) 894,6702,4 822,0
NIBD/EBITDA (seneste 12 måneder) 2,01,9 1,9

Krigen i Ukraine, Corona virussets udbredelse og myndighedernes reaktioner sammen med det forhold, at en række forsyningskæder globalt udviser flaskehalsproblemer, gør, at der er stor usikkerhed om vort aktivitetsniveau og pengestrømme i de kommende måneder. Vi fastholder derfor forventningerne til hele året:

  • En vækst i omsætningen på 5-15 %
  • En EBITDA margin på 16-18 %
  • En EBT margin på 9-12 %

Frank Gad udtaler: ”Til trods for Corona pandemien, krigen i Ukraine, global uro, mange markedsudfordringer og volatile råvarepriser er det lykkedes at øge salget og driftsindtjeningen igen i 1. kvartal. Vi har midlertidig også mange udfordringer foran os i en hastigt foranderlig verden”.

Delårsrapporten for 1. kvartal 2022 offentliggøres som tidligere annonceret den 24. maj 2022.

Vedhæftet fil