Company Announcements

Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S

Source: OMX
Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S

SP Group A/S har idag, den 27. April 2022 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede Advokat Henrik Ottosen til dirigent. Herefter aflagde Formanden, Hans W. Schur, beretning. Administrerende direktør Frank Gad fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev godkendt.

Der udbetales et udbytte på DKK 3,00 pr. aktie.

Forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår blev godkendt.

Den fremlagte vederlagsrapport blev godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Hans W. Schur, Erik P. Holm, Hans-Henrik Eriksen og Bente Overgaard blev alle genvalgt.

EY, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisorer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans W. Schur som formand og Erik P. Holm som næstformand.

Vedhæftet fil