Company Announcements

Formandens beretning på den ordinære generalforsamling i SP Group A/S

Source: OMX
Formandens beretning på den ordinære generalforsamling i SP Group A/S

Formandens beretning, der blev aflagt på dagens generalforsamling, vil være tilgængelig på SP Groups hjemmeside - www.sp-group.dk - fra idag, den 27. april 2022.

Vedhæftet fil