Company Announcements

Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)

Source: OMX
Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)

Stockholm, Sverige – 29 april 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882–8908 (”Sinch”), uppgår till 808 900 888 den 29 april 2022.

Förändringen av antal aktier och röster under februari har föranletts av nyemission av 10 803 010 aktier till säljarna av MessageMedia och av 1 372 510 aktier som har emitterats med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammen LTI 2016, LIT 2018 samt LTI 2020.

För mer information, vänligen kontakta
Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch
Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 60 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 17:35 CET den 29 april 2022.

Bilaga