Company Announcements

Substansvärdet per den 30 april 2022

Source: OMX
Substansvärdet per den 30 april 2022

Den 30 april 2022 var substansvärdet 286 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 april 2022 var 254,80 kronor för A-aktien och 250,50 kronor för C-aktien.


Stockholm den 2 maj 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 2 maj 2022, kl. 10:00.

Bilaga