Company Announcements

Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 04/2022 - Regnskabsmeddelelse, H1 2021/22

Source: OMX
Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 04/2022 - Regnskabsmeddelelse, H1 2021/22

H1 2020/21

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2021/22
(1. oktober 2020 – 31. marts 2021)

Coloplast leverer et solidt 2. kvartal med 7% organisk vækst og en overskudsgrad før særlige poster på 31%. Forventningerne til den organiske vækst er ændret fra 7% til 6-7%, som følge af covid-19 i Kina. De finansielle forventninger til rapporteret vækst og overskudsgrad før særlige poster er uændrede.

 • Coloplast leverede en organisk vækst på 7% i 2. kvartal. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 16%. Den organiske vækst i 2. kvartal pr. forretningsområde var 7% i Stomi, 7% i Kontinens, 9% i Urologi og 6% i Hud- & Sårpleje. Stemme & Respiratorisk pleje bidrog med 6 procentpoint til den rapporterede vækst, og leverede en høj et-cifret underliggende vækst som forventet.
 • Tilfredsstillende 2. kvartal for den kroniske forretning, drevet af solid vækst i Europa og Øvrige markeder, bortset fra Kina, der fortsat er påvirket af covid-19. Tilgangen af nye patienter i den amerikanske kontinensforretning normaliseredes mod slutningen af kvartalet. 
 • Væksten i urologiforretningen skyldtes især det amerikanske marked, mandesegmentet og en stærk fremgang i antallet af elektive operationer i USA mod slutningen af kvartalet.
 • Hud- og sårplejeforretningen leverede et solidt kvartalsresultat, primært som følge af en tocifret procentvis vækst i kontraktfremstilling og på baggrund af en lav baseline. Sårpleje oplevede en vækst på 2% som følge af en høj baseline i Europa og en svækket efterspørgsel i Kina som følge af covid-19.
 • Driftsresultatet før særlige poster udgjorde 1.686 mio. kr. (en stigning på 7% i forhold til sidste år), svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 31% mod 33% sidste år. Driftsresultatet var påvirket af særlige poster på 381 mio. kr. 300 mio. kr. gik til at dække yderligere omkostninger forbundet med de eksisterende sager i USA vedrørende brug af transvaginale net, da processen tager længere tid end oprindeligt forventet, bl.a. som følge af COVID-19. Ca. 99% af MDL sagerne er nu afsluttet. De resterende 81 mio. kr. på særlige poster var relateret til opkøbet af Atos Medical. 

Organisk vækst på 6% og overskudsgrad før særlige poster på 31% i 1. halvår 2021/22.

 • Coloplast leverede en organisk vækst på 6% i 1. halvår. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 12% til 10.671 mio. kr. Den organiske vækst pr. forretningsområde var 6% i Stomi, 6% i Kontinens, 7% i Urologi og 9% i Hud- & Sårpleje. Stemme & Respiratorisk pleje bidrog med 3 procentpoint til den rapporterede vækst i 1. halvår.
 • Driftsresultatet (EBIT) før særlige poster udgjorde 3.335 mio. kr. (stigning på 7% i forhold til sidste år), svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 31% mod 33% sidste år. Overskudsgraden blev påvirkert af 415 mio. kr. i særlige poster.1)
 • Afkastet af den investerede kapital efter skat og før særlige poster var 25% mod 43% sidste år, hvilket bl.a. skyldtes den negative effekt af opkøbet af Atos Medical. Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, før særlige poster steg 4% til 11,77 kr.
 • Bestyrelsen har besluttet, at Coloplast skal udbetale et halvårligt interimudbytte på 5,00 kr. pr. aktie, svarende til en udbyttebetaling på 1.062 mio. kr. 

Den organiske vækst for regnskabsåret 2021/22 er ændret fra ca. 7% til 6-7%. Forventningerne til den rapportede vækst på ca. 15% og overskudsgrad før særlige poster på ca. 31% er uændrede.

 • Den forventede organiske omsætningsvækst er nu 6-7% fra tidligere ca. 7%, i konstante valutakurser, påvirket af det nylige covid-19 udbrud i Kina, hvor de nuværende nedlukninger har resulteret i et fald i den procedurebetingede volumen og et dårligere udgangspunkt for den kinesiske Stomi- og Sårplejeforretning.
 • Den rapporterede vækst målt i danske kroner (ekskl. Atos Medical) forventes stadig at være ca. 9%. Effekten af opkøbet af Atos Medical på den rapporterede vækst forventes stadig at være ca. 6 procentpoint. Samlet forventes den rapporterede vækst målt i danske kroner stadig at være ca. 15%.
 • Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster forventes stadig at være ca. 31%, og den rapporterede overskudsgrad efter særlige poster forventes nu at være ca. 28-29% fra tidligere ca. 30%, som følge af særlige poster på ca. 450 mio. kr.2)
 • Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ca. 1,3 mia. kr. Den effektive skatteprocent forventes stadig at blive ca. 23%.

1) 300 mio. kr. til at dække yderligere omkostninger forbundet med de eksisterende sager i USA vedrørende brug af transvaginale net , og 115 mio. kr. i forbindelse med opkøbet af Atos Medical.

2) Indeholder 300 mio. kr. til at dække yderligere omkostninger forbundet med de eksisterende sager i USA vedrørende brug af transvaginale net . Særlige poster I forbindelse med opkøbet af Atos Medical, er uændrede og forventes at være 150 mio. kr..

 

 

Telekonference

Afholdes torsdag den 5. maj 2022 kl. 15.00, dansk tid, og forventes at vare ca. en time.
Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du ringe på tlf. 3544 5577 (+44 3333 000 804 eller +1 631 913 1422). PIN-koden for deltagere er 29624222#

Tilgå telekonferencen direkte her:  https://getvisualtv.net/stream/register/?coloplast-oupgacaz5x

 


For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Koncerndirektør, CFO
Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com

Aleksandra Dimovska
Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2458
Email: dkadim@coloplast.com

Presse og medier
Peter Mønster
Sr. Media Relations Manager
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com

Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR Nr. 69749917

Hjemmeside
www.coloplast.comDenne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder er inden for Stomi, Kontinens, Hud- & Sårpleje, Urologi samt Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er en global virksomhed med omkring 14.000 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2022-05.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.


 


 


 

Vedhæftet fil