Company Announcements

Coloplast leverer solidt 2. kvartal med 7% organisk vækst og en overskudsgrad på 31% og justerer forventningerne til den organiske vækst for 2021/22 til 6-7% fra omkring 7%

Source: OMX
Coloplast leverer solidt 2. kvartal med 7% organisk vækst og en overskudsgrad på 31% og justerer forventningerne til den organiske vækst for 2021/22 til 6-7% fra omkring 7%

Forventningerne til den rapporterede vækst og den rapporterede overskudsgrad før særlige poster fastholdes på hhv. omkring 15% og omkring 31%. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 16% i 2. kvartal. Driftsresultatet før særlige poster udgjorde 1.686 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til sidste år, svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 31% mod 33% sidste år.

Coloplast leverede i 2. kvartal en organisk vækst på 7% i Stomi, 7% i Kontinens, 9% i Urologi og 6% i Hud- & Sårpleje. Opkøbet af Atos Medical (Stemme & Respiratorisk pleje) leverede høj encifret underliggende vækst som forventet.

  • "Jeg vil gerne fremhæve det solide resultat i vores kroniske forretning i Europa og Øvrige markeder fraregnet Kina. Vi er desuden begyndt at se fremgang i vores amerikanske kontinensforretning i takt med at tilgangen af nye patienter blev normaliseret i slutningen af kvartalet. Urologi leverer stærk vækst på tværs af forretningsområdet, drevet af det amerikanske marked og Men’s Health. Derudover blev opkøbet af Atos Medical afsluttet i dette kvartal, og integrationen går efter planen. Sammen med vores 1200 nye kolleger i Atos Medical og Tracoe ser jeg frem til vores fælles vækstrejse og til at hjælpe endnu flere mennesker verden over med halsstomi,” siger Kristian Villumsen, President & CEO, Coloplast.

Fra et geografisk perspektiv rapporterede de europæiske markeder en organisk vækst i 2. kvartal på 5%, Andre etablerede markeder voksede 4% organisk, og Øvrige markeder bidrog med en organisk vækst på 16%.

  • "Siden marts har der været en kraftig stigning i antallet af covid-19-tilfælde i Kina, hvilket har medført nedlukninger i flere regioner. Vi fokuserer på at værne om vores medarbejderes sikkerhed og samtidig servicere vores kunder, men nedlukningerne har begrænset adgangen til hospitalerne og medført et fald i antallet af behandlinger på hospitalet samt salget inden for Stomi og Sårpleje," siger Kristian Villumsen.

Derfor justerer Coloplast forventningerne til den organiske vækst for 2021/22 fra omkring 7% til 6-7%.

Solid fremgang i det kliniske performance-program og lancering af et nyt kateter
Coloplast fortsætter arbejdet med det kliniske performance-program og lanceringen af de nye stomi- og kateterplatforme. Hovedforsøget med den nye stomiplatform, som blev påbegyndt for at undersøge den nye hudbeskyttelsesteknologi, blev afsluttet i dette kvartal, og de ønskede resultater blev nået. Platformen forventes lanceret i anden halvdel af Strive25-strategiperioden. Det kliniske forsøg med den nye kateterplatform går også efter planen, og denne forventes lanceret i 2022/23.

Den 1. april lancerede Coloplast et nyt kontinensprodukt, SpeediCath® Flex Set, hvormed porteføljen af fleksible katetre udvides med en ny sæt-løsning. Det nye produktsortiment bliver lanceret på de vigtigste markeder i løbet af 2022 og 2023.

Krig i Ukraine
Coloplast følger fortsat krigen i Ukraine tæt. Vores primære fokus er at værne om vores medarbejderes sikkerhed i landet og sikre, at vores omtrent 100.000 brugere i Ukraine og Rusland har adgang til medicinske produkter, som kan afhjælpe deres kroniske lidelser. Coloplast har et russisk datterselskab med omkring 70 ansatte. I Ukraine har Coloplast et repræsentationskontor med syv medarbejdere og sælger primært produkter gennem to ukrainske distributører.

Justering af forventningerne til den organiske vækst i 2021/22, uændrede forventninger til overskudsgraden før særlige poster
Forventningerne til den organiske omsætningsvækst er nu 6-7% i faste valutaer mod tidligere omkring 7% som følge af spredningen af covid-19 i Kina og de svækkede vækstforventninger til det kinesiske marked inden for stomi- og sårplejeprodukter.

Den rapporterede vækst i danske kroner, inkl. 8 måneders omsætning fra Atos Medical, er uændret på omkring 15%. Den rapporterede overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster er uændret på omkring 31%. Den rapporterede overskudsgrad efter særlige poster forventes nu at være omkring 28-29% mod tidligere omkring 30%.

Driftsresultatet er påvirket af særlige poster på omkring 450 mio. kr., hvoraf 300 mio. kr. er en yderligere hensættelse til omkostninger relateret til de eksisterende retssager i USA, som omhandler produktansvar i forbindelse med brug af transvaginale net. Den yderligere hensættelse er nødvendig på grund af øgede omkostninger til juridisk bistand, da afslutningen af udestående sager tager længere tid end tidligere forventet. Coloplast har nu afsluttet ca. 99% af multi district litigation-sagerne mod tidligere ca. 98%. De resterende 150 mio. kr. er relateret til opkøbet af Atos Medical.

Anlægsinvesteringer (CAPEX) er uændrede på ca. 1,3 mia. kr., og den effektive skatteprocent er uændret på ca. 23%

Virksomhedens langsigtede finansielle forventninger er uændrede.

KONTAKT
Peter Mønster
Senior Media Relations Manager, Corporate Communications
+45 49 11 26 23
dkpete@coloplast.com

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
+45 49 11 33 76
dkebj@coloplast.com

Aleksandra Dimovska
Director, Investor Relations
Tlf. +45 4911 1800/+45 4911 2458
dkadim@coloplast.com


 

Hoved- og nøgletal

 Mio. kr. 2021/22 – 1. kvt. 2020/21 – 1. kvt. Ændring
Omsætning 5.502 4.753 16%
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 1.686 1.577 7%
Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster 31% 33% -2 procentpoint
Særlige poster* -381 -200 IR
Driftsresultat efter særlige poster 1.305 1.377 -5%
Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster 24% 29% -5 procentpoint
Nettoresultat 980 1.130 -13%

*Særlige poster i 2. kvartal omfatter omkostninger på 381 mio. kr., heraf 300 mio. kr. i yderligere hensættelse til dækning af eventuelle forlig og omkostninger forbundet med sager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens som forklaret ovenfor. De resterende 81 mio. kr. vedrører honorarer til juridisk bistand og rådgivning samt integration i forbindelse med opkøbet af Atos Medical.

Salgsudvikling pr. forretningsområde

Mio. kr. 2021/22 – 1. kvt. 2020/21 – 1. kvt. Organisk vækst Rapporteret vækst
Stomi 2.109 1.936 7% 9%
Kontinens 1.877 1.719 7% 9%
Urologi 560 495 9% 13%
Hud- & Sårpleje 658 603 6% 9%
Stemme & Respiratorisk pleje 298 - IR IR
Nettoomsætning 5.502 4.753 7% 16%


Salgsudvikling pr. region

Mio. kr. 2021/22 – 1. kvt. 2020/21 – 1. kvt. Organisk vækst Rapporteret vækst
Europæiske markeder 3.180 2.768 5% 15%
Andre etablerede markeder 1.325 1.143 4% 16%
Øvrige markeder 997 842 16% 18%
Nettoomsætning 5.502 4.753 7% 16%

Finansielle højdepunkter i de første 6 måneder af 2021/21

Mio. kr. 2021/22 – H1 2020/21 – H1 Ændring
Omsætning 10.671 9.491 12%
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 3.335 3.113 7%
Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster 31% 33% -2 procentpoint
Særlige poster* -415 -200 IR
Driftsresultat efter særlige poster 2.920 2.913 0%
Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster 27% 31% -4 procentpoint
Nettoresultat 2.187 2.266 -3%

*Særlige poster i 1. halvår omfatter omkostninger på 415 mio. kr., heraf 300 mio. kr. i yderligere hensættelse til dækning af eventuelle forlig og omkostninger forbundet med sager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens som forklaret ovenfor. De resterende 115 mio. kr. vedrører honorarer til juridisk bistand og rådgivning samt integration i forbindelse med opkøbet af Atos Medical.

 Finansielle forventninger til 2021/22

Finansielle forventninger

 
Forventninger til 2021/22 Forventninger til
Salgsvækst 6-7% (organisk) mod tidligere ca. 7% Ca. 15%
Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster - Ca. 31%
Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster - 28-29% mod tidligere ca. 30%
Anlægsinvesteringer - 1,3 mia. kr.
Skattesats - Ca. 23%

Vedhæftet fil