Company Announcements

Norsk Hydro: Primærinnsidere har blitt tildelt aksjer gjennom langtidsinsentivprogrammet

Source: OMX
Norsk Hydro: Primærinnsidere har blitt tildelt aksjer gjennom langtidsinsentivprogrammet

Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentivprogram (“LTI”) i form av en maksimal godtgjørelse på 30 prosent av den årlige grunnlønnen, avhengig av to like vektede resultatmål for konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen. De to resultatmålene er 1) Hydros justerte avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE) siste tre år mot selskapets interne mål og 2) Hydros totale aksjonæravkastning siste tre år i forhold til en gruppe sammenlignbare selskaper. LTI-utbetalingen forutsetter at Hydro har hatt en positiv justert EBITDA foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Se liste nedenfor for primærinnsidere som den 6. mai 2022 har blitt tildelt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 88,03 kroner per aksje.

  NavnAksjer tildelt under LTI-ordningenNy beholdning
Konserndirektør for Corporate Development
Helena Nonka
1 5281 528
Konserndirektør for Hydro Extrusions
Paul Warton
3 8383 838


Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg