Company Announcements

Resultaten van het keuzedividend in aandelen voor het boekjaar 2021

Source: OMX
Resultaten van het keuzedividend in aandelen voor het boekjaar 2021

42,4% van de aandeelhouders kiest voor een dividend in nieuwe aandelen

• Versterking van het eigen vermogen met € 10,6 miljoen

Bijlage