Company Announcements

Norsk Hydro: Protokoll fra årlig generalforsamling 2022

Source: OMX
Norsk Hydro: Protokoll fra årlig generalforsamling 2022

Årlig generalforsamling i Norsk Hydro ASA ble avholdt 10. mai 2022.

Alle forslag på dagsordenen til generalforsamlingen som ble publisert 13. april 2022, ble vedtatt, inkludert forslaget om å dele ut et utbytte på 5,40 kroner per aksje, avvikling av Bedriftforsamlingen i Norsk Hydro ASA, samt valg av styremedlemmer i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Utbyttet utbetales  20. mai 2022, til ordinære aksjonærer per 10. mai 2022 som er registrert som aksjonærer per 12. mai 2022 i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusivt utbytte fra 11. mai 2022.  

Avviklingen av Bedriftsforsamlingen trer i kraft fra og med 10. mai 2022, og antall ansattrepresentanter i styret i Norsk Hydro ASA økes med dette fra tre til fire representanter.

Generalforsamlingens protokoll er vedlagt og er også tilgjengelig på hydro.com/generalforsamling.  

Investorkontakt:

Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktsplikt etter verdipapirhandelloven § 5-12

 

Vedlegg