Company Announcements

Norsk Hydro: Eksklusive utbytte kr 5,40 i dag

Source: OMX
Norsk Hydro: Eksklusive utbytte kr 5,40 i dag

Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres eksklusive utbytte på 5,40 kroner fra og med i dag, 11. mai 2022.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12