Company Announcements

Bekaert: Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Source: OMX
Bekaert: Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

-              Goedkeuring brutodividend van € 1,50
-              Goedkeuring voorgestelde benoemingen


Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2021, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 1,50 per aandeel.

De dividend ex-date is 12 mei 2022. Het dividend zal betaalbaar zijn op 16 mei 2022 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021, en heeft het remuneratieverslag 2021 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2021 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.

De vergadering heeft het aantal bestuurders verlaagd van dertien naar elf en heeft de volgende voorstellen aanvaard:

  • de heer Maxime Parmentier wordt als bestuurder benoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023;
  • de heer Oswald Schmid wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023;
  • mevrouw Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023.

Vandaag vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Het voorstel om een aantal machtigingen aan de Raad van Bestuur te verlengen (onder andere om eigen effecten te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en om het kapitaal te verhogen in het kader van een openbaar overnamebod) werd niet goedgekeurd.


Bijlage