Company Announcements

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja 500 miljoonan euron vihreän viitelainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Source: OMX
Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja 500 miljoonan euron vihreän viitelainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
16.5.2022 klo 11.00

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja 500 miljoonan euron vihreän viitelainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 17.5.2022 liikkeeseen 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja 500 miljoonan euron vihreän viitelainan. Liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 45 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite ja lainojen lopulliset ehdot ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.munifin.fi/investor-relations.

Kuntarahoitus on hakenut lainojen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 17.5.2022.

15 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Lainan eräpäivä on 17.5.2034. Kuntarahoituksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta eräännyttää joukkovelkakirjalaina ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi 17.5.2024. Lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 2,483 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Crédit Agricole CIB.

500 miljoonan euron vihreä viitelaina

Lainan eräpäivä on 17.5.2029 ja lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 1,5 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun järjestäjinä toimivat BNP Paribas, Danske Bank A/S, NatWest Markets
N.V. ja Skandinaviska Enskilda Banken.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:                              

Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 050 444 3638

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on yli 46 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.
Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.