Company Announcements

Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

Source: OMX
Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP operacijų departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.


Priedas