Company Announcements

Substansvärdet per den 31 maj 2022

Source: OMX
Substansvärdet per den 31 maj 2022

Den 31 maj 2022 var substansvärdet 291 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 maj 2022 var 253,00 kronor för A-aktien och 253,10 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 juni 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 juni 2022, kl. 10:00.

Bilaga