Company Announcements

Innkalling til Yara ekstraordinær generalforsamling

Source: OMX
Innkalling til Yara ekstraordinær generalforsamling

Oslo, 10. juni 2022: Yara International ASA vil avholde en ekstraordinær generalforsamling torsdag 7. juli kl. 16.30. Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner den interne reorganiseringen som forberedelse til mulig børsnotering av Yara Clean Ammonia som annonsert den 4. mai 2022. Innkallingen og relevante fisjons- og fusjonsdokumenter er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes kun som digitalt møte, hvor aksjonærer kan delta online. Det vil ikke være adgang til fysisk møtedeltakelse.

På Yaras nettsider Reports and presentations | Yara International er det lagt ut en online guide som beskriver hvordan aksjonærer kan delta på den digitale ekstraordinære generalforsamlingen. Komplett innkalling til generalforsamlingen vil bli distribuert til Yaras registrerte aksjonærer og er også tilgjengelig på selskapets nettsted:
Reports and presentations | Yara International.


Kontakt

Silje Nygaard
Investorkontakt
Mobil: +47 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2021 hadde Yara en omsetning på 16,6 milliarder USD.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg