Company Announcements

Umicore en Idemitsu ontwikkelen samen hoogperformante materialen voor solid-state batterijen

Source: OMX
Umicore en Idemitsu ontwikkelen samen hoogperformante materialen voor solid-state batterijen

Umicore en Idemitsu Kosan Co, Ltd zijn overeengekomen om samen hoogperformante katholietmaterialen voor solid-state batterijen te ontwikkelen. Daarbij combineren ze hun respectievelijke expertise op het vlak van kathode-actieve materialen en vaste elektrolyten met als doel een technologische doorbraak te realiseren om het rijbereik te vergroten en zo e-mobiliteit te stimuleren.

Umicore brengt haar toonaangevende expertise op het vlak van verscheidene actieve kathodematerialen (CAM) voor lithium-ionbatterijen, terwijl Idemitsu Kosan haar kennis brengt in vaste elektrolyten als een essentieel materiaal voor all-solid state lithium-ionbatterijen (ASSB). Umicore werkt sinds 2017 aan CAM-chemicaliën in vaste toestand en bezit meerdere belangrijke patenten in dit technologiegebied. Idemitsu Kosan heeft een gevestigde methode voor de productie van hoogzuivere lithiumsulfide, die het ontwikkelde in haar petrochemische activiteiten, en bezit talrijke patenten voor sulfide vaste elektrolyten die lithiumsulfide als grondstof gebruiken.

"Umicore legde bijna 30 jaar geleden haar fundamenten in batterijmaterialen en dankzij ons eigen onderzoek en onze sterke mondiale open innovatievoetafdruk staan we aan de spits van verschillende lithium-ionbatterijtechnologieën die het transport koolstofvrij helpen maken. Ons partnerschap met Idemitsu versterkt ons innovatie- en technologisch leiderschap dat onze klanten ondersteunt in hun transformatie naar schone mobiliteit door middel van solid-state batterijvermogen," zei Mathias Miedreich, CEO van Umicore.

"Idemitsu heeft op basis van meer dan 20 jaar ervaring de technologie van sulfide vaste elektrolyten ontwikkeld en bezit talrijke octrooien in dit domein. Vaste elektrolyten zullen via ASSB bijdragen als een sleutelmateriaal voor de "geëlektrificeerde samenleving”. De gezamenlijke ontwikkeling van Umicore en Idemitsu zal een belangrijke rol spelen in de versnelling van de activiteiten op dit gebied," zei Hajime Nakamoto, Gedelegeerd Bestuurder van Idemitsu.

Katholieten combineren kathode-actieve materialen en vaste elektrolyten. Het intiemere contact tussen deze twee componenten zou de solid-state batterij in staat stellen betere prestaties te behalen. Solid-state batterijen zijn de batterijen van de volgende generatie met prestatieverbeteringen op verschillende fronten. In auto's bijvoorbeeld zal hun hogere energiedensiteit het rijbereik vergroten en sneller opladen mogelijk maken. De vervanging van de huidige vloeibare elektrolyt door een vaste elektrolyt zal de veiligheid en de levensduur van de batterijen verbeteren, hun omvang en gewicht verminderen en uiteindelijk ook hun kosten.Voor meer informatie – Umicore

Investor Relations

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68      eva.behaeghe@umicore.com 
Adrien Raicher                                              +32 2 227 74 34       adrien.raicher@umicore.com

Media Relations 

Marjolein Scheers                                             +32 2 227 71 29                  marjolein.scheers@umicore.com 
Caroline Jacobs                                                 +32 2 227 71 29                 caroline.jacobs@umicore.comVoor meer informatie - Idemitsu

Public Relations Department Public Relations Section, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. https://www.idemitsu.com/en/contact/flow/index.html 

Umicore profiel

Umicore is een circulair materiaaltechnologiebedrijf. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.        


Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  


Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst. 

Idemitsu profiel

Idemitsu is één van de belangrijkste producenten en leveranciers van energie en materialen in Japan. Onze wereldwijde activiteiten, verspreid over 67 business bases in 20 landen en regio's buiten Japan, omvatten Petroleum, Basic Chemicals, Functional Materials, Power & Renewable Energy, en Resources.

Opgericht in 1911, heeft Idemitsu Group voor meer dan een eeuw gezorgd voor de stabiele energievoorziening die onmisbaar is voor de industrie en het dagelijks leven. Onder onze bedrijfsvisie voor 2030, getiteld "Your Reliable Partner for a Brighter Future", wil Idemitsu Kosan bijdragen aan de totstandbrenging van een koolstofarme, op recyclage gebaseerde samenleving door gebruik te maken van haar technologische capaciteiten en materialen om aanverwante problemen op te lossen.

Voor meer informatie over Idemitsu Group, zie: https://www.idemitsu.com/en/index.html