Company Announcements

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Source: OMX
Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert
Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In mei 2022 heeft NV Bekaert SA (“Bekaert”) buiten de beurs 500 eigen aandelen vervreemd.

DatumAantal aandelenDoelPrijs (€)
30 mei 2022500Uitoefening aandelenopties SOP 2015-201726,375

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 1 juli 2022 in verband met het inkoop van eigen aandelen programma en de liquiditeitsovereenkomst met Kepler Cheuvreux, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room.

Op 29 juni 2022 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 2 870 699 eigen aandelen op 59 002 852 uitgegeven aandelen (of 4,87 % van alle uitstaande aandelen).


 

Bijlage