Company Announcements

Tryg A/S – Delårsrapporten for 2. kvartal og halvårsrapport 2022

Source: OMX
Tryg A/S – Delårsrapporten for 2. kvartal og halvårsrapport 2022

Trygs bestyrelse har i dag godkendt 2. kvartals- og halvårsrapporten for 2022. Dette er den første fuldt konsoliderede rapport for den samlede koncern og derfor er sammenligningstal i parentes relateret til pro-forma tal for forsikringsforretningen i 2. kvartal 2021, som blev publiceret på tryg.com forud for offentliggørelsen af delårsrapporten for 2. kvartal.

Præmievæksten udgjorde 6,8% (i forhold til pro-forma tal for Q2 2021) i 2. kvartal efter fuld konsolidering af Codan Norge og Trygg-Hansa, og var primært drevet af en positiv udvikling i Privat og Erhverv. Det forsikringstekniske resultat udgjorde 1.902 mio. DKK (1.567 mio. DKK) understøttet af vækst i toplinjen, positiv udvikling i den underliggende forretning, som var positivt påvirket af synergier relateret til RSA Skandinavien, samt et højere renteniveau (indebærer en højere diskonteringsrente for erstatningerne). Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,8% for koncernen. Trygs investeringsresultat for 2. kvartal udgjorde -878 mio. DKK (-757 mio. DKK) drevet af meget volatile kapitalmarkeder med aktiemarkedet, som oplevede et af de mest udfordrende kvartaler i nyere tid, et større kreditspænd og stigende rentesats.

Højdepunkter 2. kvartal 2022

• Præmievækst udgjorde 6,8% i lokalvaluta
• Forsikringsteknisk resultat 1.902 mio. DKK (1.567 mio. DKK)
• Combined ratio udgjorde 79,7 (81,9)
• Underliggende erstatningsprocent forbedret i Tryg-koncernen med 0,8
• Storskader udgjorde 3,1% (1,4%) og vejrskader 0,9% (2,3%)
• Omkostningsprocenten udgjorde 13,9 (14,7)
• Investeringsafkast i den Fri portefølje udgjorde -944 mio. DKK (312 mio. DKK)
• Samlet investeringsafkast udgjorde -878 mio. DKK (-757 mio. DKK)
• RSA-relaterede synergier udgjorde 92 mio. DKK
• Resultat før skat udgjorde 508 mio. DKK (274 mio. DKK)
• Udbytte per aktie udgør 1,56 DKK og solvensratio 195

Højdepunkter 1. halvår 2022

• Præmievækst udgjorde 5,3% i lokalvaluta
• Forsikringsteknisk resultat udgjorde 2.656 mio. DKK (1.895 mio. DKK)
• Combined ratio udgjorde 83,0 (84,0)
• Storskader udgjorde 2,9% (1,9%) og vejrskader 1,9% (1,6%)
• Omkostningsprocenten udgjorde 14,0 (14,1)
• Investeringsafkastet for den Fri portefølje udgjorde -916 mio. DKK (505 mio. DKK)
• Samlet investeringsafkast udgjorde -1,162m (-414 mio. DKK)
• RSA-relaterede synergier udgjorde 142 mio. DKK
• Resultat før skat udgjorde 711 mio. DKK (1,296 mio. DKK)
• Udbytte per aktie udgør 3,11 DKK (1,55 DKK udbetalt i april og 1,56 DKK bliver udbetalt den 15. juli)

Kundemål og højdepunkter 2. kvartal 2022

• Kundetilfredshedsscore udgjorde 85 (84 i 2. kvartal 2022)
• For 7. år i træk udbetales bonus til TryghedsGruppens medlemmer. For 2021 svarer dette til 8% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer, og bliver udbetalt i efteråret 2022.

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

I 2. kvartal rapporterer vi for første gang et fuldt konsolideret regnskab på baggrund af opkøbet af Trygg-Hansa og Codan i Norge. Vi glæder os over fortsat at levere en lønsom vækst på tværs af alle nordiske markeder, et solidt forsikringsteknisk resultat på 1.902 mio. DKK og en combined ratio på 79,7. Resultatet i 2. kvartal er drevet af en positiv udvikling i kerneforretningen samt synergier relateret til RSA Skandinavien. Samtidig bemærker vi, at inflationen fortsat er kraftigt stigende, og vi har derfor igangsat målrettede pristiltag for at imødegå denne udvikling.

I et udfordret makroøkonomisk miljø med et accelererende inflationspres er de rapporterede tal et vidnesbyrd om en særdeles solid kerneforretning, og det er meget positivt, at vi kan tiltrække nye kunder og vækste toplinjen samtidig med, at vi realiserer synergier i forbindelse med RSA opkøbet.

De finansielle markeder gennemgår pt. en næsten hidtil uset volatilitet som resultat af geopolitiske udfordringer samt en kraftig stigning i rentesatsen. Investeringsresultatet på -878 mio. DKK afspejler disse usikkerheder i et kvartal, hvor stort set alle aktivtyper har et negativt afkast.

Endeligt er vi glade for at meddele et kvartalsvis udbytte på 1,56 DKK per aktie svarende til en stigning på 45% sammenlignet med sidste år. Udbyttet er understøttet af en solid solvensratio på 195, hvilket giver et stabilt fundament til at starte den nye rejse og sikre et stærkt afkast til vores aktionærer.

Telekonference
Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Morten Hübbe, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen og koncerndirektør Johan Kirstein Brammer vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Telekonference detaljer:
Danske deltagere: +45 78 15 01 07
UK deltagere: +44 333 300 9271
US deltagere: +1 631 913 1422 (PIN : 94357481#)

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da kort efter offentliggørelsestidspunktet.

Vedhæftet fil