Company Announcements

Šiaulių banko grupės 2022 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

Source: OMX
Šiaulių banko grupės 2022 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai
  • Šiaulių banko grupė per pirmąjį pusmetį uždirbo 29,5 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno
  • Augo tiek verslo, tiek privačių klientų finansavimosi poreikiai - paskolų portfelis per metus padidėjo 23 proc. ir viršijo 2,35 mlrd. eurų
  • Paskolų portfelio kokybė išlieka stabiliai gera, antrąjį šių metų ketvirtį buvo padaryti atidėjinių atstatymai
  • Pirmąsias daugiabučių modernizavimo paskolas pasirašė naujai įsteigtas „SB modernizavimo fondas“
  • Besitęsianti itin aukštos infliacijos aplinka klientus skatina sukauptas santaupas nukreipti į Banko investavimo paslaugas

Pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga

„Ne tik bankas, bet ir klientai pratinasi prie neapibrėžtumo ir ekonominių iššūkių realybės. Tai rodo didėjusios finansavimo apimtys verslo, vartojimo ir būsto kreditavime, o paskolų renovacijai poreikis išliko stabilus. Aktyvėjantis poreikis kasdienėms finansinėms paslaugoms įprasmina mūsų pažadą būti arčiau klientų ir suteikti kokybiškas paslaugas bei aukščiausio lygio aptarnavimą klientui patogiausiu būdu. Gegužę pristatėme galimybę tapti klientu nuotoliniu būdu ir savarankiškai atsidaryti Šiaulių banko sąskaitas,“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 29,5 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (6 proc. daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 27,9 mln. eurų). Antrojo ketvirčio pelnas buvo 18,1 mln. eurų ir, palyginti su 15,5 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 16 proc.

Pirmąjį pusmetį sparčiai augo pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2021 m. atitinkamu periodu - grynosios palūkanų pajamos augo 24 proc. ir siekė 47,2 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 8 proc. ir sudarė 9,1 mln. eurų.

Po konservatyvių atidėjinių suformavimo pirmąjį ketvirtį dėl karo Ukrainoje, antrąjį šių metų ketvirtį buvo padaryti 0,8 mln. eurų atidėjinių atstatymai. Pirmojo pusmečio atidėjiniai siekia 1,9 mln. eurų, praėjusių metų atitinkamo laikotarpio atidėjiniai sudarė 0,9 mln. eurų. Pusmečio pabaigoje paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekia tiek pat kaip ir 2021 m. pirmąjį pusmetį - 0,2 proc.

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis (eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką) pusmečio pabaigoje siekė 43,4 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo - 40,4 proc.), o nuosavo kapitalo grąža – 14,7 proc. (praėjusių metų – 15,4 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė toliau išlieka tvari, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 152 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 18.1 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Nepaisant vyraujančios neapibrėžtos aplinkos, augo tiek verslo, tiek privačių klientų finansavimosi poreikiai. Per pusmetį pasirašyta virš 670 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. beveik 12 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 6 proc. (142 mln. eurų), o nuo metų pradžios 12 proc. (249 mln. eurų) ir viršijo 2,35 mlrd. eurų.

Verslo finansavimo paskolų pasirašyta beveik 9 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį - už 382 mln. eurų. Per ketvirtį verslo finansavimo portfelis augo 5 proc. (59 mln. eurų), o nuo metų pradžios 9 proc. (107 mln. eurų) iki 1,28 mlrd. eurų.

Būsto finansavime pusmetis pardavimų apimtimis buvo rekordinis - naujų būsto kredito sutarčių pasirašyta už 122 mln. eurų (+27 proc. palyginus su 2021 m. pirmuoju pusmečiu). Būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 11 proc. (55 mln. eurų), o nuo metų pradžios 21 proc. (97 mln. eurų) ir pasiekė 552 mln. eurų.

Auganti infliacija skatino klientus neatidėlioti planuotų pirkinių ir skolintis daugiau vartojimui nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai vis dar buvo jaučiama ir karantino įtaka. Prie to prisidėjo ir aktyvi reklama bei finansavimo paslaugų prieinamumas. Vartojimo finansavimo paskolų pasirašyta beveik 53 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį - už 90 mln. eurų. Per ketvirtį vartojimo finansavimo portfelis augo 11 proc. (20 mln. eurų), o nuo metų pradžios 16 proc. (28 mln. eurų) iki 198 mln. eurų.

Antrąjį ketvirtį pirmąsias daugiabučių modernizavimo paskolas pasirašė naujai įsteigtas „SB modernizavimo fondas“, o bendra ketvirčio finansavimo apimtis siekė 32,3 mln. eurų, t.y. tokia pati kaip prieš metus. Gyventojų užklausų skaičius energetiškai efektyvių projektų finansavimuisi išlieka aukštas, tad tikimasi toliau spartaus finansavimosi ateinančiais ketvirčiais.

Kasdienė bankininkystė

Klientų aktyvumas išliko aukštas visą pirmąjį pusmetį - grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, palyginus su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, padidėjo 8 proc. iki 9,1 mln. eurų. Per ketvirtį klientų skaičius padidėjo 7 tūkst. (bendras klientų skaičius 333 tūkst.), iš jų beveik 2 tūkst. yra karo pabėgėliai iš Ukrainos. Šiems klientams Bankas siūlo nemokamą sąskaitos atidarymą ir specialų kasdienės bankininkystės priemonių paketą. Be to, mokėjimų pavedimams į Ukrainą netaikomi jokie mokesčiai.

Vartojimui išliekant aukštame lygyje stebimas aukštas kredito kortelių poreikis, kurių skaičius išaugo 8 proc. per ketvirtį bei 25 proc. per metus, o bendras išduotų mokėjimų kortelių skaičius padidėjo iki 178 tūkst. kortelių.

Nuolat auga klientų skaičius, užsisakiusių paslaugų planus ir dėl to generuojančių stabilias komisinių pajamas, kurių ketvirčio pabaigoje siekė 179 tūkst. (+7 proc. per metus).

Siekiant suteikti klientams didesnį Banko paslaugų prieinamumą, nuo gegužės mėn. pasiūlyta galimybė nuotoliniu būdu tapti Banko klientu.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per pusmetį sumažėjo 1 proc. (-34 mln. eurų) ir birželio pabaigoje siekė 2,65 mlrd. eurų, o visi likvidumo rodikliai išliko tikslinėse zonose. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 2 proc. arba 32 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis mažėjo 66 mln. eurų (-8 proc.). Besitęsianti itin aukštos infliacijos aplinka klientus skatina sukauptas santaupas nukreipti į Banko investavimo produktus - komisinių pajamos iš paslaugų, susijusių su vertybiniais popieriais, per pirmąjį pusmetį siekė 2,0 mln. eurų (28 proc. daugiau, palyginus su atitinkamu 2021 m. periodu). Klientų saugomų vertybinių popierių vertė Banke viršijo 760 mln. eurų.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2022 metų šešių mėnesių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2022 m. rugpjūčio 3 d. 16.00 val. (GMT+3). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.

Papildoma informacija:
Donatas Savickas, Finansų tarnybos vadovas
+370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt

Priedas