Company Announcements

Pasikeitimai AB Šiaulių bankas vadovybėje

Source: OMX
Pasikeitimai AB Šiaulių bankas vadovybėje

2022 m. rugpjūčio 4 d. AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas) gavo Algirdo Butkaus ir Ilonos Baranauskienės pranešimus apie jų atsistatydinimą iš Banko valdybos nario pareigų.

2022 m. rugpjūčio 18 d. bus paskutinė diena, kurią Algirdas Butkus eis Banko valdybos nario ir Banko administracijos vadovo pavaduotojo pareigas, o 2022 m. rugsėjo 30 d. bus paskutinė diena, kurią Ilona Baranauskienė eis Banko valdybos narės ir Teisės ir administravimo tarnybos vadovės pareigas.

2022 m. rugpjūčio 4 d. įvykusiame Banko valdybos posėdyje Banko valdybos pirmininku buvo išrinktas Vytautas Sinius, Banko administracijos vadovas, kuris Banko valdybos pirmininko pareigas pradės eiti nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d.

„Nuo pat įkūrimo dalyvavau Šiaulių banko vystyme, iššūkiuose ir laimėjimuose. Bankui minint 30 metų jubiliejų, manau, kad laikas pokyčiui, todėl įvertinęs aplinkybes priėmiau sprendimą, kad dabar, besikeičiant akcininkų struktūrai, yra tinkamiausias metas jau seniai planuotam atsitraukimui. Džiaugiuosi valdybos sprendimu į pirmininko poziciją skirti V. Sinių ir neabejoju, kad kolegų patirties ir naujų idėjų sinergija taps tolimesniu Banko tvaraus augimo ir vystymosi etapu, nešančiu maksimalią vertę klientams ir investuotojams,“ – sakė Algirdas Butkus.

2022 m. rugpjūčio 4 d. įvykusio Banko stebėtojų tarybos posėdžio metu, Banko stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Valdas Vitkauskas, kuris pakeitė iki 2022 m. rugpjūčio 4 d. Banko stebėtojų tarybos nario ir pirmininko pareigas ėjusį Arvydą Saldą, kuris apie atsistandinimą pranešė 2022 m. birželio 9 d. Atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. keitėsi Banko stebėtojų tarybos nariai, vykusio posėdžio metu taip pat buvo peržiūrėtos ir iš naujo suformuotos Banko stebėtojų tarybos komitetų sudėtys. 2 naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai - T. Okmanas ir M. Raila - savo pareigas Banke pradės eiti gavę Banko priežiūros institucijos leidimą.  

„Viso Banko vardu dėkojame valdybos nariams už neįkainojamą indėlį į Šiaulių banko kūrimą ir už lyderystę skirtingais jo vystymosi etapais. Toliau, kartu su atsinaujinusia stebėtojų taryba, užtikrintai tęsiame darbus, o apie Banko valdybos sudėtį, kaip įprastai, informuosime atskiru pranešimu teisės aktų nustatyta tvarka,“ - sakė Vytautas Sinius.

Papildoma informacija:
Jurgita Simanavičiūtė, Personalo departamento direktorė
tel. +370 5 203 2263, jurgita.simanaviciute@sb.lt