Company Announcements

Ageas rapporteert resultaten over het eerste semester 2022

Source: OMX
Ageas rapporteert resultaten over het eerste semester 2022

Ageas rapporteert resultaten over het eerste semester 2022

 • De sterke commerciële start zet zich door in alle activiteiten
 • Uitstekende scores op alle operationele targets
 • Interim-dividend van EUR 1,5 per aandeel

Kerncijfers
Nettoresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep, exclusief RPN(i), bedroeg EUR 456 miljoen
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep nam toe met 5% tot EUR 9 miljard, met stijgingen in zowel Leven als Niet-Leven
 • Het premie-inkomen Leven steeg met 5% tot EUR 6,3 miljard dankzij België en nieuwe contracten in China
 • Het premie-inkomen Niet-Leven steeg met 5% tot EUR 2,7 miljard voornamelijk dankzij België en Portugal
Operationeel resultaat
 • De combined ratio bedroeg 94,9%, inclusief de impact van ongunstige weersomstandigheden in België en het VK in het eerste kwartaal voor 5 procentpunt
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 95 basispunten en de operationele marge Unit-linked bedroeg 39 basispunten
Balans
 • Het eigen vermogen bedroeg EUR 9 miljard of EUR 49,11 per aandeel
 • De Solvency IIageas-ratio Groep verbeterde tot 221%, ruimschoots in lijn met het risicoprofiel van de Groep
 • Het gegenereerde operationeel kapitaal en operationeel vrij kapitaal bedroegen respectievelijk EUR 884 miljoen en EUR 569 miljoen en weerspiegelen de sterke prestatie van de Groep
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 juni 2022 bedroegen EUR 1,2 miljard
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting daalden in vergelijking met eind 2021 met 3% tot EUR 73 miljard

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas.
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

Impact24 – Niet-financiële resultaten en verwezenlijkingen inzake duurzaamheid
 

 
 • AG in België, behield het 'Towards Sustainability'-label. Dat maakt van AG de grootste aanbieder van duurzame financiële verzekeringen in België. Daarnaast beantwoorden alle levensverzekeringsproducten bij AG nu aan de vereisten van artikel 8 van de SFDR-verordening.
 • In het VK werd Ageas door een onafhankelijke jury op de British Insurance Awards voor het tweede jaar op rij verkozen tot ‘Personal Lines Insurer of the Year’.

Hans De Cuyper, CEO Ageas:

"Ik ben erg verheugd dat we met een uitzonderlijk sterk tweede kwartaal verder bouwen op de positieve start die we aan het begin van het jaar hebben gemaakt. Zowel operationeel als commercieel presteerden we zeer goed in alle regio's en productlijnen. Ook opmerkelijk is het post-covid verkoopmomentum in de meeste Aziatische landen.
Dankzij de solide onderliggende prestaties in zowel Europa als de niet-gecontroleerde partnerships in Azië, die tot uiting komen in verbetering van de marges in Leven en een sterke combined ratio, hebben we er vertrouwen in dat we de prognose van EUR 1 miljard nettowinst voor 2022 kunnen bevestigen.
Onze sterke kapitaalpositie en capaciteit om vrij kapitaal te genereren, stellen ons in staat om de belofte voor dividendgroei die we hebben gedaan onder Impact 24 te versterken. We zijn dan ook verheugd vandaag een interim-dividend van EUR 1,5 per aandeel voor onze aandeelhouders aan te kondigen.
Ageas blijft goed presteren op het gebied van zijn kernactiviteiten, maar zet tegelijkertijd belangrijke stappen om zijn niet-financiële doelstellingen onder Impact24 op het gebied van duurzaamheid, klimaat en gezondheid en welzijn na te komen."

Bijlage