Company Announcements

AFARAK GROUP OYJ :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Source: OMX
AFARAK GROUP OYJ :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

08:45 Lontoo, 09:45 Helsinki, 29.8.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj on tehnyt 29.8.2022 Finanssivalvonnalle arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Afarakin yhteenlaskettu omistus Yhtiön osakkeista on alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Afarakin omien osakkeiden lukumäärä on 26.8.2022 täytäntöön pannun Afarakin omien osakkeiden luovutusta koskevan järjestelyn seurauksena 7.041.514 osaketta, mikä vastaa noin 2,64 prosenttia Afarakin osakemäärästä.

Liputusvelvollisen osuus:

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen2,6402,64

267 041 814
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)7,5507,55 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl
Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI00098000987 041 51402,640
A YHTEENSÄ7 041 5142,64

Helsingissä, 29.8.2022

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com