Company Announcements

Afhændelse af tre filialer i Sønderjylland

Source: OMX
Afhændelse af tre filialer i Sønderjylland

Vestjysk Bank har i dag indgået en aftale med Sparekassen Bredebro og Frøs Sparekasse om salg af bankens tre filialer i Tinglev, Løgumkloster og Rødekro per 3. oktober 2022. Spare-kassen Bredebro overtager filialerne i Løgumkloster og Tinglev, mens Frøs Sparekasse overtager filialen i Rødekro.

Salget betyder, at ca. 8.600 kunder med et samlet udlån på ca. 400 mio. kr. og et samlet indlån på ca. 600 mio. kr. (ekskl. indlån i puljeordninger) overdrages, og at 20 medarbejdere skifter fra Vestjysk Bank til de to sparekasser, ligesom filialejendommene overdrages. De berørte kunder får direkte besked om overdragelsen i deres netbank.

Bankens risikovægtede aktiver reduceres ved overdragelsen med ca. 450 mio. kr., og overdragelsen forventes bl.a. som følge heraf at indebære en forøgelse af bankens kapitalprocent på ca. 0,35 procentpoint.

Handlens gennemførelse er betinget af godkendelser i de to sparekassers repræsentantskaber samt af Finanstilsynet.  

Salget sker for at Vestjysk Bank i højere grad kan fokusere på sit primære markedsområde, som dækker Øst-, Midt- og Vestjylland, hvor banken oplever vækst og fremgang især på erhvervsområdet.


Fastholder forventninger til 2022

Salget af de tre filialer ændrer ikke på Vestjysk Banks forventninger til årets resultat, som fortsat ventes at lande på 600-650 mio. kr. før skat.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.Vestjysk Bank A/S


Jan Ulsø Madsen
Adm. bankdirektør


Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk