Company Announcements

Šiaulių banko grupės 2022 m. pirmojo pusmečio audito įmonės peržiūrėtos finansinės ataskaitos

Source: OMX
Šiaulių banko grupės 2022 m. pirmojo pusmečio audito įmonės peržiūrėtos finansinės ataskaitos


AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) 2022 m. liepos 29 d. paskelbė Banko Grupės 2022 pirmojo pusmečio neaudituotas finansines ataskaitas.

2022 m. liepos  26 d. buvo paskelbta, kad turint tikslą tenkinti MREL reikalavimus, Bankas siekia pritraukti lėšų kapitalo rinkose išleidžiant obligacijų emisiją.

Išleidžiant kapitalo rinkose platinamas obligacijas reikalinga naujausių konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų audito įmonės peržvalga, todėl Banko audito įmonė KPMG peržiūrėjo konsoliduotas 2022 m. pirmojo pusmečio ataskaitas. Po auditorių peržiūros, Banko ir Grupės grynasis pelnas ir pinigų srautai, lyginant su anksčiau skelbtomis neaudituotomis finansinėmis ataskaitomis, nesikeitė, Banko ir Grupės 2022 m. pirmojo pusmečio turtas, nuosavas kapitalas ir kitos bendrosios pajamos sumažėjo 4 306 tūkst. EUR.

2022 m. rugpjūčio 30 d. Banko valdyba susipažino su  2022 m. pirmojo pusmečio audito peržiūrėtomis Grupės finansinėmis ataskaitomis ir Bankas skelbia jas kartu su audito įmonės peržvalgos ataskaita.

Papildomą informaciją teikia
Donatas Savickas
Finansų tarnybos vadovas
+370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt


Priedas