Company Announcements

Ehitusleping Eestis (Tallinna linna teede korrashoid ja hooldusremont)

Source: OMX
Ehitusleping Eestis (Tallinna linna teede korrashoid ja hooldusremont)

31. augustil 2022 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Tallinna Teede AS ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet raamlepingu, mis hõlmab Tallinna linna teede, tee toimimiseks vajalike rajatiste ja tee osade hooldusremondi teostamist ning nõutele mittevastavate teelõikude asjakohaste liikluskorraldusvahenditega tähistamist.

Raamlepingu kestvus on 18 kuud, mille vältel Tallinna Teede AS teostab vastavalt enda poolt pakutud ühikhindadele tellija poolt tellitavaid teetöid. Lepingu tegelik maksumus sõltub nii ilmastikust, kui ka tellija prioriteetidest ja rahalistest võimalustest ning varasemate aastate andmetel ei ületa tavapärastes tingimustes 10 miljonit eurot aastas.

Tallinna Teede AS (ttas.ee) on teedeehitusega tegelev ettevõte, mis teostab teedeehituse, hoolduse ja remonditöid üle terve Eesti. Ettevõttel on oma asfalditehas ja teedeehitusmaterjale katsetav akrediteeritud labor.

Lisainfo: Tallinna Teede AS juhatuse esimees Jüri Läll, tel +372 606 1901.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.