Company Announcements

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Source: OMX
Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning nr. 10 / 2022

Peter Schleidts aktiekøb korrigeret til 291 stk. fra 290 stk.

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer. 

Vedhæftede filer