Company Announcements

Kapitalmarkedsdag: Bygger Telenor for fremtiden

Source: OMX
Kapitalmarkedsdag: Bygger Telenor for fremtiden

(Fornebu, 20. september 2022) På sin kapitalmarkedsdag presenterer Telenor i dag betydelige endringer for å tilrettelegge for vekst og fornye selskapets rolle i en digital og bærekraftig fremtid. Selskapet skal bli en ledende telekom- og infrastrukturaktør i Norden og ta en lederposisjon innen sikkerhet og tingenes internett. I Asia skal Telenor bygge skala sammen med partnere og ta nummer én-posisjoner i flere markeder.

- Det Telenor du ser i dag, vil ikke være det Telenor du ser i fremtiden. Nå gjennomfører vi en kraftsatsing for å sikre mer verdi for kundene i et stadig mer digitalt samfunn som krever sikre, stabile og bærekraftige løsninger. Vi bygger et smartere og mer fleksibelt Telenor – et selskap som skaper mer verdi både for kundene, samfunnet og aksjonærene, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

Teknologi – en forutsetning for en bærekraftig fremtid

Verden har blitt digital, og bruken av teknologi og nye digitale tjenester akselerer i rekordtempo. Konnektivitet utgjør i dag livsåren i samfunnet, og Telenors teknologi muliggjør samhandling, smartere og mer effektiv bruk av ressurser og mer bærekraftige løsninger. Visjonen om å styrke samfunnene rundt oss er sterkere enn noen gang.

- Vi fornyer Telenor med fokus på fire forretningsområder. Vi bygger en organisasjon som er konkurransedyktig, med fokuserte investeringer, lønnsom vekst og nye partnerskap. Denne strategien vil gi oss flere valgmuligheter og bedre muligheter til verdiskapning, sier Tone Hegland Bachke, finansdirektør i Telenor ASA.

En slagkraftig struktur

Telenor skal øke samarbeidet mellom de nordiske selskapene. Med mer og tettere samarbeid vil selskapet kunne utvikle og tilby tjenester til kundene raskere, nye synergier blir muliggjort og interne ressurser brukes mer effektivt. Selskapets infrastruktur etableres som et eget forretningsområde som skal videreutvikle verdien av Telenors eiendeler. En nyetablert enhet skal utvikle og fornye Telenors portefølje av selskaper som ligger utenfor, men likevel nær, kjernevirksomheten.

I Asia settes det opp en egen enhet, Telenor Asia, for å bygge skala og lønnsom drift, samt håndtere risiko på en mer effektiv måte. Ambisjonen er å bli en ledende operatør med flere nummer én-aktører i markedene som kan drive digitalisering av samfunn og tilby nye, innovative tjenester til både bedrifter og forbrukere. Strukturelle partnerskap eller børsnotering kan bli aktuelt.

Kapitalmarkedsdagen vil gi mer detaljer om økt selvstendighet for de regionale operasjonene i Asia og Norden, rendyrking av infrastruktur, videreutvikling av selskapsporteføljen og Telenors bærekraftsambisjoner (ESG).

De finansielle ambisjonene for 2023-2025 er:

  • Årlig lav til middels ensifret prosentvis vekst i de nordiske tjenesteinntektene
  • Årlig middels ensifret prosentvis vekst i nordisk EBITDA
  • Årlig vekst i utbytte pr aksje igjennom perioden

Økningen i energiprisene de siste par månedene gjør det utfordrende å nå selskapets mål om stabil EBITDA utvikling i 2022.

Arrangementet vil være tilgjengelig på webcast fra 09:00 i dag: https://www.telenor.com/investors/reports-and-information/capital-markets-day/capital-markets-day-2022/ 

Pressekontakt:

David Fidjeland | Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com