Company Announcements

Nedjustering af forventninger til årets resultat

Source: OMX
Nedjustering af forventninger til årets resultat

26. september 2022

På grund af uroen på finansmarkederne er bankens egenbeholdning påvirket negativt af et større urealiserede kurstab, hvorfor banken nedjusterer forventningerne til årets resultat, der således ændres fra niveauet 600 – 650 mio. kroner til 500 – 600 mio. kroner.

Bankens egenbeholdning er hovedsageligt placeret i korte obligationer.

Bankens basisdrift følger planerne og der er fortsat en høj kundeaktivitet, ligesom bankens nedskrivninger udvikler sig som forventet.  

Henvendelser
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S


Kim Duus                                         Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                          Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk