Company Announcements

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Source: OMX
Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

SAMPO OYJ                                              PÖRSSITIEDOTE                                                             28.9.2022 klo 16.20

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) ja äänioikeuksien osuus on 27.9.2022 noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 533 261 351 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 533 061 351 ja B-sarjan osakkeita 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 534 061 351.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,07 % osakkeista
5,06 % äänistä
0,08 % osakkeista
0,08 % äänistä
5,16 % osakkeista
5,15 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)4,95 % osakkeista
4,94 % äänistä
0,08 % osakkeista
0,08 % äänistä
5,03 % osakkeista
5,02 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 27 072 977 osaketta
27 072 977 ääntä
 5,07 % osakkeista
5,06 % äänistä
A YHTEENSÄ27 072 977 osaketta
27 072 977 ääntä
5,07 % osakkeista
5,06 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
American Depository Receipt (US79588J1025)--Osakeomistus262 067 osaketta
262 067 ääntä
0,04 % osakkeista
0,04 % äänistä
Lainatut arvopaperit--Osakeomistus50 875 osaketta
50 875 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
CFD--Nettoarvon tilitys132 108 osaketta
132 108 ääntä
0,02 % osakkeista
0,02 % äänistä
   B YHTEENSÄ445 050 osaketta
445 050 ääntä
0,08 % osakkeista
0,08 % äänistä

SAMPO OYJ

Sami Taipalus
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com