Company Announcements

Nordea justerar avgiften i Mini Shorts med Truecaller som underliggande tillgång

Source: OMX
Nordea justerar avgiften i Mini Shorts med Truecaller som underliggande tillgång

Då vi ser en starkt ökande lånekostnad för Truecaller-aktier kommer Nordea att justera avgiften i Mini Shorts med Truecaller som underliggande tillgång. För närvarande är lånekostnaden satt till 1% men kommer att justeras till 10%.
Detta innebär att den totala avgiften i produkten kommer att öka med 9%. Alla avgifter uttrycks på årsbasis.  Justeringen av avgiften kommer att gälla från och med den 30e september.

Följande värdepapper omfattas:
MINI S TRUE B NORDNET 07    SE0018558322
MINI S TRUE B NORDNET 05    SE0018581076
MINI S TRUE B NORDNET 04    SE0018578213