Company Announcements

Gennemførelse af afhændelse af tre filialer i Sønderjylland

Source: OMX
Gennemførelse af afhændelse af tre filialer i Sønderjylland

Som oplyst i selskabsmeddelelse af 30. august 2022, indgik Vestjysk Bank den 30. august 2022 aftaler med Sparekassen Bredebro og Frøs Sparekasse om salg af bankens tre filialer i Tinglev, Løgumkloster og Rødekro.

Finanstilsynet har i dag givet deres tilladelse til filialoverdragelserne. De øvrige betingelser for gennemførelse af overdragelsen er tillige opfyldt, herunder har repræsentantskabet i Sparekassen Bredebro godkendt erhvervelsen af filialerne i Løgumkloster og Tinglev, og repræsentantskabet i Frøs Sparekasse har godkendt erhvervelsen af filialen i Rødekro.

Overdragelsen er således gennemført i dag, den 3. oktober 2022.

For overdragelsens forventede påvirkning af bankens risikovægtede eksponeringer m.v. henvises til selskabsmeddelelsen af 30. august 2022. Salget af de tre filialer ændrer ikke på Vestjysk Banks forventninger til årets resultat som oplyst i selskabsmeddelelse af 26. september 2022.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S


Jan Ulsø Madsen
Adm. bankdirektør


Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk