Company Announcements

NIBE förvärvar tyska ELMESS-Klöpper Group

Source: OMX
NIBE förvärvar tyska ELMESS-Klöpper Group

NIBE Group har förvärvat 100% av andelarna i tyska ELMESS-Klöpper Group som är ledande tillverkare inom elektrisk processvärme.

ELMESS-Klöpper Group består av de rörelsedrivande bolagen Klöpper-Therm GmbH & Co. KG i Dortmund och ELMESS-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG i Uelzen samt administrationsbolaget Klöpper GmbH & Co. KG i Dortmund. ELMESS-Klöpper Group är en av marknadsledarna i Europa inom elektrisk processvärme. Klöpper grundades 1928 och Elmess grundades 1945. ELMESS-Klöpper Group utvecklar, marknadsför och tillverkar lösningar för elektrisk processvärme samt ytvärme. Cirka 60% av bolagets produktion säljs i Tyskland och 40% exporteras genom ett välutvecklat internationellt distributionsnät som också framöver kommer att vara viktigt för NIBE Element.

ELMESS-Klöpper Group har en årsomsättning på cirka 23 M€ (ca 250 MSEK) och 190 anställda. Rörelsemarginalen, som idag ligger kring 5%, kommer successivt att kunna förbättras genom de synergieffekter som erhålls i integrationen med NIBE.

  • ”Genom förvärvet kompletterar vi vår produktportfölj ytterligare inom industriell elektrisk uppvärmning. Denna sektor bedöms ha en god tillväxt beroende på samhällets mål att minska utsläppen av CO2 samt minska beroendet av olja och gas”, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.
  • ”Förvärvet av ELMESS-Klöpper Group innebär att NIBE Element får en stark lokal plattform i Tyskland för affärsområdets övriga industriprodukter. Det ger också en extra trygghet att de lokala ledningarna kommer fortsätta leda de rörelsedrivande bolagen”, tillägger Gerteric Lindquist.

ELMESS-Klöpper Group kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och konsolideras i NIBE från och med 1 oktober, 2022.Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en mindre del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 4 oktober 2022 klockan 15.00 CET.


NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför 
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för 70 år sedan, har NIBE vuxit till en global koncern med 20.400 (18.700) medeltal anställda. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2021 genererade en omsättning på drygt 30 (27) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga