Company Announcements

Nordea justerar avgiften i Mini Shorts och Bear-certifikat med Fingerprint som underliggande tillgång

Source: OMX
Nordea justerar avgiften i Mini Shorts och Bear-certifikat med Fingerprint som underliggande tillgång

Då vi ser en starkt ökande lånekostnad för Fingerprint-aktier kommer Nordea att justera avgiften i Mini Shorts och Bear-certifikat med Fingerprint som underliggande tillgång. Lånekostnaden kommer att justeras till 20%. Alla avgifter uttrycks på årsbasis. Justeringen av avgiften kommer att gälla från och med den 7e oktober.

Instrument ISIN
MINI S FINGB NORDNET 39 SE0018586679
MINI S FINGB NORDNET 36 SE0018199630
MINI S FINGB NORDNET 27 SE0018169765
MINI S FINGB NORDNET 22 SE0017573009
MINI S FINGB NORDNET 14 SE0017212004
MINI S FINGB NORDNET 08 SE0017191984
MINI S FINGB NORDNET 04 SE0017099161
BEAR FINGB X1 NORDNET SE0011168269
BEAR FINGERPRINT X1 NORDNET 1 SE0017568843
BEAR FINGERPRINT X2 NORDNET 1 SE0015490883
BEAR FING X2 N2 SE0015490701