Company Announcements

Positiivinen tulosvaroitus, sisäpiiritieto: UPM täsmentää positiivisia tulosnäkymiään ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen seurauksena

Source: OMX
Positiivinen tulosvaroitus, sisäpiiritieto: UPM täsmentää positiivisia tulosnäkymiään ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen seurauksena

UPM-Kymmene Oyj                Pörssitiedote (Sisäpiiritieto)                13.10.2022 klo 20.00

Positiivinen tulosvaroitus, sisäpiiritieto: UPM täsmentää positiivisia tulosnäkymiään ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen seurauksena

UPM täsmentää positiivisia tulosnäkymiään vuodelle 2022 ennätysvahvan Q3 2022 tuloksen seurauksena.

UPM:n Q3 2022 liikevaihto kasvoi 36 % 3 420 miljoonaan euroon (2 523 miljoonaa), ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 84 % 779 miljoonaan euroon (424 miljoonaa). UPM:n tuloksentekokyvyn odotetaan jatkuvan viime vuotta parempana ja koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2021.

Poikkeuksellisen suuri epävarmuus jatkuu yhtiön liiketoimintaympäristössä, kuten UPM:n aiemmissa tulosnäkymissä on kuvattu. Q3 2022 aikana näiden riskien vaikutukset eivät kuitenkaan toteutuneet merkittävissä määrin, ja yhtiö ylsi ennätykselliseen vuosineljännestulokseen.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana kysyntä jatkui hyvänä useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, ja myyntihinnat kattoivat edelleen nousseiden muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Tuotanto ja toimitusmäärät palasivat normaaleiksi ja toiminnan tehokkuus oli hyvällä tasolla.

Vuosineljänneksen aikana kaikki liiketoiminnat menestyivät erinomaisesti. UPM Energy, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac, UPM Communication Papers ja UPM Biofuels saavuttivat kaikki ennätykselliset vuosineljännestulokset. Lisäksi myös UPM Fibres ja UPM Plywood tekivät vahvat tulokset.

UPM julkaisee Q3 osavuosikatsauksensa 25. lokakuuta 2022.

Taulukko: Vertailukelpoinen liikevoitto liiketoiminta-alueittain

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroaQ3 22Q2 22Q3 21Q1-Q3/22Q1-Q3/212021
Fibres27192301399571781
Energy1457363281155270
Raflatac796354182178223
Specialty Papers603023109116135
Communication Papers151126-30363-23-79
Plywood233222994272
Muu toiminta74-1482110113
Eliminoinnit-24-15-17-12-39-42
Vertailukelpoinen liikevoitto, yhteensä7793874241 4431 0101 471
% myynnistä22,8 %15,1 %16,8 %17,0 %14,1 %15,0 %


Viitteeksi UPM:n aiemmat tulosnäkymät vuodelle 2022:

”UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä koko vuonna 2022 vuodesta 2021 että vuoden 2022 jälkipuoliskolla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2022 näkymissä on edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, energian hintoihin ja saatavuuteen Euroopassa, OL3-voimalaitosyksikön käynnistymiseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon vaikutti merkittävästi lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa. Tämä ei enää rajoita tuotantoa ja siten UPM:n toimitusmäärien odotetaan kasvavan vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko vuoden 2022 tulokseen lakon vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan olevan korkeammat useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.”

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils