Company Announcements

Trading update 30 september 2022

Source: OMX
Trading update 30 september 2022

STERKE OPERATIONELE RESULTATEN EN STIJGING VAN DE VOORUITZICHTEN

• Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten van 10,3% tot € 31,1 mln (30 september 2021: € 28,2 mln);
Lichte stijging van de netto waarde per aandeel tot € 77,87 (31 december 2021: € 77,19);
Stabiele schuldgraad van 28,5% (31 december 2021: 28,2%);
Stabiele EPRA bezettingsgraad van de retail portefeuille op 97,2% (30 juni 2022: 97,0%);
Forse stijging van de EPRA bezettingsgraad van de kantorenportefeuille tot 82,4% (30 juni 2022: 77,2%);
Lichte stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen op € 939,1 mln (31 december 2021: € 926 mln); en
• Stijging van de vooruitzichten van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel aan de hoge kant van de bandbreedte tussen € 4,80 en € 4,85.

Bijlage