Company Announcements

Bedre mobilinntekter i Norden

Source: OMX
Bedre mobilinntekter i Norden

– Vi ser positiv utvikling innen mobiltjenester i Norden, med en vekst på 4 prosent i tredje kvartal, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

For konsernet er høye energipriser, spesielt i Norge, Danmark og Pakistan, fortsatt en utfordring. I dette kvartalet veies denne negative effekten opp av en reversert avsetning knyttet til simkort-avgift i Pakistan, og gir en EBITDA-vekst på 2,5 prosent. Fri kontantstrøm var på 5 milliarder kroner, noe som bidrar til en kontantstrøm på 10 milliarder kroner så langt i 2022.

På kapitalmarkedsdagen i september presenterte Telenor strategien og ambisjonene for de neste tre årene. Konsernet vil fokusere på verdiskaping innenfor fire forretningsområder: Telenor Nordics, Telenor Asia, Telenor Infrastructure og Telenor Amp. Salget av en minoritetsandel på 30 prosent i Telenors nyetablerte fiberinfrastrukturselskap i Norge dette kvartalet er et viktig steg for å levere på denne strategien.

– I Norden er salg av tilleggstjenester et viktig bidrag til mobilveksten i kvartalet. Vi ser en trend der kunder i Norden fortsetter å etterspørre sikker og trygg kommunikasjon i et sterkt økende digitalt risikobilde, sier Brekke.

Økt databruk var den viktigste driveren både for 7 prosent økning i tjenesteinntekter og solid EBITDA-vekst i Grameenphone. I Malaysia fikk den planlagte sammenslåingen av Digi og Celcom godkjenning fra Security Commission. Avtalen forventes gjennomført innen utgangen av året etter godkjenning fra selskapenes generalforsamlinger.

Når det gjelder utsiktene for året, opprettholder Telenor forventningen om lav ensifret vekst i tjenesteinntektene. Selv om en betydelig økning i energiprisene påvirker EBITDA, bidrar en positiv engangseffekt i Pakistan dette kvartalet til å opprettholde utsiktene for organisk EBITDA rundt fjorårets nivå. Driftsinvesteringene ventes fortsatt å ligge mellom 16-17 prosent.

NØKKELTALL TELENOR GROUPTredje kvartalFørste tre kvartalÅr
Millioner kroner20222021202220212021
Driftsinntekter28 42827 41183 47382 087110 241
Organisk inntektsvekst (%)4,50,32,41,01,2
Tjenesteinntekter21 91421 49664 46063 76484 828
Organisk vekst i tjenesteinntekter (%)2,50,51,4-0,3-0.1
EBITDA før andre inntekter og andre kostnader13 05912 85637 22137 41849 162
Organisk EBITDA-vekst (%)2,5-2,20,20,1-0.2
EBITDA før andre inntekter og andre utgifter/Driftsinntekter (%)45,946,944,645,644,6
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA1 5492 6427 0069421 528
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum4 0884 01413 01312 07717 942
Totale investeringer4 2674 02515 94814 32322 345
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser)3 9556 1697 31911 28611 015
Total fri kontantstrøm5 2117 1829 65713 13812 668
Mobilabonnementer - endring i kvartal / total (millioner)-2,61,8172,4172,1172,2

Sammendrag av tredje kvartal*

  • Samlede rapporterte inntekter var på 28,4 milliarder kroner. Det er en økning på en milliard kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Tjenesteinntekter hadde en organisk vekst på 2,5 prosent.
  • Rapporterte driftskostnader økte med 0,4 milliarder kroner. Organiske driftskostnader økte med 0,5 milliarder kroner.
  • Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader endte på 13,1 milliarder kroner. Det er en økning på 1,6 prosent. Organisk EBITDA økte med 2,5
  • Energikostnader økte med 0,5 milliarder og hadde en negativ innvirkning på EBITDA tilsvarende 3 prosentpoeng. Denne effekten ble kompensert for av reverseringen av en avsetning på 0,6 milliarder kroner knyttet til en simkort-skatt i Pakistan. Avsetningen er reversert som følge av en dom i Pakistans High Court i Telenor Pakistans favør.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,1 milliarder kroner. Driftsinvesteringene utgjorde dermed 14 prosent av inntektene.
  • Resultat til aksjonærer i Telenor ASA endte på 1,5 milliarder kroner i kvartalet, og ble påvirket av valutatap på 2,4 milliarder kroner som følge av en styrket amerikansk dollar mot den norske kronen.
  • Total fri kontantstrøm var 5,2 milliarder kroner i kvartalet. Før fusjoner og overtakelser (M&A) var kontantstrømmen på 4 milliarder.
  • Gjeldsgraden ble redusert til 2,1x fra 2,2x ved utgangen av forrige kvartal, hovedsakelig som følge av at fri kontantstrøm veide opp for negative valutaeffekter.

*Se side 24 i kvartalsrapporten for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

 Pressekontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef, Telenor Group

+47 934 67 224 | david.fidjeland@telenor.com