Company Announcements

Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

Source: OMX
Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

28. oktober 2022

Indberetning nr. 2/2022

 

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug

For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

For begge direktionsmedlemmer relaterer notifikationerne sig til betingede aktier tildelt som en del af resultatafhængig løn for tidligere regnskabsår, der er overført til depot.


Danske Bank

Kontaktperson: Stefan Singh Kailay, pressechef, telefon 45 14 14 00

 

Vedhæftede filer