Company Announcements

Correction: Påbegynder tredje fase af aktietilbagekøbsprogram

Source: OMX
Correction: Påbegynder tredje fase af aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Påbegynder tredje fase af aktietilbagekøbsprogram

Korrektion til selskabsmeddelelse offentliggjort 3. november 2022:

Vilkår skal lyde:

”Det maksimale antal A- og B-aktier, som Selskabet må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 22,5 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af henholdsvis A- og B-aktier, der er blevet handlet på NASDAQ Copenhagen eller øvrige regulerede handelssteder, hvor tilbagekøbet foretages, i løbet af de forudgående 20 børsdage.”

I tidligere selskabsmeddelelse var angivet ”20%”.

Som meddelt den 5. maj 2021 har A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til gennemførsel over en periode på to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af aktietilbagekøbsprogrammet fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.). Anden fase, der blev påbegyndt den 5. maj 2022, blev afsluttet den 27. oktober 2022. Markedsværdien af aktier købt i de første to faser udgjorde DKK 19 mia.

Tredje fase af programmet vil løbe fra 3. november 2022 til 3. maj 2023. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 11 mia. (ca. USD 1,5 mia.). Der vil maksimalt kunne erhverves 200.000 A-aktier og 800.000 B-aktier i tilbagekøbsprogrammets tredje fase.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”) som sikrer, at Selskabet, dets bestyrelse og Executive Board er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen i aktietilbagekøbsperioden.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til et mandat givet til bestyrelsen af generalforsamlingen i marts 2021, der bemyndigede Selskabet til at erhverve egne aktier til en pålydende værdi, der ikke overstiger 15 % af aktiekapitalen til markedskursen gældende på tidspunktet for erhvervelsen med en afvigelse på op til 10 %.

Selskabet har udpeget J.P. Morgan SE (”JP Morgan”) som lead manager til tredje fase af aktietilbagekøbet. JP Morgan vil uafhængigt af Selskabet træffe beslutninger om aktiekøb og gennemføre disse inden for de aftalte grænser.

Forud for tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet ejer Selskabet 155.056 A-aktier og 705.699 B-aktier, svarende til 4,60 % af aktiekapitalen.

Som tidligere meddelt er formålet med tilbagekøbsprogrammet at tilpasse Selskabets kapitalstruktur samt afdækning af forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer.

Side 1 af 2

Vilkår

  • Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel, og ii) højeste uafhængige bud på den handelsplads, hvor købet gennemføres.
  • Det maksimale antal A- og B-aktier, som Selskabet må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 22,5 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af henholdsvis A- og B-aktier, der er blevet handlet på NASDAQ Copenhagen eller øvrige regulerede handelssteder, hvor tilbagekøbet foretages, i løbet af de forudgående 20 børsdage.
  • Det er hensigten, at A- og B-aktier erhverves i forholdet 20/80 svarende til den aktuelle handelsvolumen i de to aktieklasser.
  • Selskabet opfylder sin oplysningspligt ved senest hver syvende handelsdag at offentliggøre en selskabsmeddelelse med oplysninger om de transaktioner, der er gennemført som led i aktietilbagekøbsprogrammet.
  • A.P. Møller Holding A/S har forpligtet sig til at deltage i aktietilbagekøbsprogrammet ved løbende at sælge aktier i forhold til sin stemme- og ejerandel i Selskabet.A.P. Møller Holding A/S tilsigter at bibeholde sin ejerandel på 51,45 % A-aktier og 41,51% af den samlede selskabskapital (ekskl. egne aktier).
  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (”Familiefonden”) deltager også i aktietilbagekøbsprogrammet ved at sælge aktier i forhold til sin totale ejerskab i Selskabet pr. 1. november 2022, hvilket var 9,83 % (ekskl. egne aktier). Familiefonden sælger alene B-aktier.
  • Selskabet kan til enhver tid suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Selskabet offentliggør en selskabsmeddelelse på NASDAQ Copenhagen.

København, den 4. november 2022.

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

Side 2 af 2

Vedhæftet fil