Company Announcements

NORBIT - Resultater for tredje kvartal 2022

Source: OMX
NORBIT - Resultater for tredje kvartal 2022

Trondheim, 11. november 2022: NORBIT leverte inntekter på 269,7 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 47,2 millioner kroner i tredje kvartal. Inntektene økte med 35 prosent fra tredje kvartal 2021, og NORBIT øker nå inntektsmålet for 2022.

- Alle forretningssegmentene bidro til lønnsom inntektsvekst i kvartalet, og vi leverer de nest høyeste kvartalsinntektene noensinne. I årets første ni måneder har vi levert inntekter på 820,2 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 52 prosent fra i fjor, og en EBITDA-margin på 21 prosent. Vi øker inntektsmålet for helår 2022 til å overstige 1,1 milliarder kroner, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

- Vår ambisjon om å levere inntekter på 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024 ligger fast, og understøttes av god etterspørsel og strategiske initiativ innenfor alle våre forretningsområder. Vi ser blant annet at undervannsnavigasjon og havbunnskartlegging fortsetter å være et voksende marked for Oceans’ sonarvirksomhet, spesielt innen fornybar energi og for sikkerhetsløsninger under vann, legger Weisethaunet til.

Segmentet Oceans leverte inntekter på 103,8 millioner kroner, opp fra 91,8 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Økningen i inntektene fra i fjor ble drevet av høyere salg av sonarer. Den positive utviklingen er også et resultat av at Oceans har utvidet produktporteføljen. EBITDA-marginen var 26 prosent.

Connectivity-segmentet rapporterte inntekter på 80,7 millioner kroner, opp 76 prosent fra 46,0 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2021. Veksten var primært drevet av sterk etterspørsel etter teknologi for sikker, trådløs kommunikasjon for identifikasjon av kjøretøy. EBITDA-marginen var 24 prosent.

Segmentet Product Innovation & Realization (PIR) leverte 96,0 millioner kroner i inntekter i tredje kvartal, opp 40 prosent fra tilsvarende kvartal 2021. Kontraktproduksjon og FoU-produkter og -tjenester rapporterte begge sterk vekst i kvartalet. EBITDA-marginen for kvartalet var 12 prosent.

Utsiktene for fjerde kvartal er positive og det forventes fortsatt høy aktivitet. For segmentet Oceans har årets tre siste måneder historisk sett vært perioden med høyest aktivitet og Oceans forventes å levere vekst sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Connectivity drar nytte av sterk etterspørsel etter DSRC-produkter og forventes å levere inntekter på 70 – 75 millioner kroner i fjerde kvartal. Segment PIR forventes å levere vekst i inntekter sammenlignet med både tredje kvartal i år og fjerde kvartal i fjor.

NORBITs langsiktige ambisjon er å levere organiske inntekter på over 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024.

Vedlagt følger rapporten for tredje kvartal og tilhørende presentasjonsmateriell.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater kl. 10:00 i dag. Presentasjonen holdes hos SpareBank1 Markets i Olav V’s gate 5 i Oslo. For å registrere ditt oppmøte, vennligst send en e-post til: corporateaccess@sb1markets.no. Det er også mulig å følge presentasjonen via følgende lenke: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20221111_5

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør, +47 959 62 915
Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte nisjer, som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Norge, rundt 400 ansatte, og en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne informasjonen regnes som innsideinformasjon og skal offentliggjøres i henhold til markedsmisbruksforskriften og verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 11. november 2022 kl. 07.00 CET.


Vedlegg