Company Announcements

Delårsrapport for 3. kvartal 2022 - SP Group A/S

Source: OMX
Delårsrapport for 3. kvartal 2022 - SP Group A/S

SP Group realiserede i de første 3 kvartaler 2022 en omsætning på DKK 2.007,5 mio. mod DKK 1.838,8 mio. i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på 9,2 %. EBITDA steg 11,9 % til DKK 354,4 mio. mod DKK 316,8 mio. i samme periode sidste år, og resultatet før skat steg 5,5 % til DKK 202,9 mio. Forventningerne til 2022 fastholdes. Der forventes en vækst i 2022 i omsætningen på 5-15 % med en EBITDA margin på 16–18 % og en EBT margin på 9-12 %. Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for de første 3 kvartaler 2022. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

 • Omsætningen steg i de første 3 kvartaler 2022 med DKK 168,7 mio. til DKK 2.007,5 mio. svarende til 9,2 % i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen er positivt påvirket af tilkøbte virksomheder (DKK 48,1 mio.). I 3. kvartal voksede omsætningen med 1,1 %.
 • Resultatet før afskrivninger (EBITDA) blev i de første 3 kvartaler 2022 DKK 354,4 mio. mod DKK 316,8 mio. i samme periode 2021. Resultatet er positivt påvirket af resultatet af tilkøbte virksomheder (DKK 15,6 mio.). Resultatet er negativt påvirket af eksterne due diligence omkostninger med DKK 0,6 mio. i forbindelse med købet af DAVINCI 3D A/S og Bovil ApS. I 3. kvartal faldt EBITDA med DKK 1,6 mio. svarende til -1,6 % i forhold til 3. kvartal 2021.
 • Af- og nedskrivninger blev DKK -133,7 mio., hvilket er en forøgelse på DKK 20,1 mio. i forhold til samme periode sidste år. Af forøgelsen udgør DKK 4,8 mio. afskrivninger i tilkøbte virksomheder.
 • Resultatet før finansielle poster (EBIT) blev i de første 3 kvartaler 2022 DKK 220,7 mio. mod DKK 203,2 mio. i samme periode 2021. En vækst på 8,6 %. I 3. kvartal blev EBIT DKK 58,9 mio. mod DKK 67,4 mio. i 3. kvartal 2021.
 • Resultatet af finansielle poster blev DKK -17,8 mio., hvilket er en forøgelse på DKK 6,9 mio. i forhold til samme periode sidste år, hvilket skyldes negative kursreguleringer, en højere rente og forrentning af en større gæld.
 • Resultatet før skat blev i de første 3 kvartaler 2022 DKK 202,9 mio. mod DKK 192,4 mio. i samme periode sidste år. En vækst på 5,5 %. I 3. kvartal blev EBT DKK 49,4 mio. mod DKK 62,9 mio. i 3. kvartal 2021.
 • Resultatet pr. aktie (udvandet) blev i de første 3 kvartaler 2022 DKK 13,12 mod DKK 12,24 i samme periode i 2021. En vækst på 7,2 %.
 • Salget af egne varemærker steg i de første 3 kvartaler 2022 med 13,3 % sammenholdt med samme periode sidste år til DKK 541,8 mio. Egne varemærker udgør en stigende del af omsætningen, 27,0 % af periodens omsætning. I 3. kvartal faldt salget af egne varemærker med 6,5 % til DKK 150,8 mio.
 • Salget til healthcare, fødevarerelaterede, automotive og andre krævende industrier steg i perioden, mens cleantech oplevede tilbagegang.
 • Pengestrømmene fra driften var i de første 3 kvartaler 2022 positive med DKK 210,2 mio., hvor de i samme periode sidste år var positive med DKK 197,7 mio.  
 • Den nettorentebærende gæld, NIBD, er DKK 901,5 mio. ultimo september 2022 mod DKK 753,8 mio. på samme dato i 2021. Ultimo 2021 var NIBD DKK 822,0 mio. NIBD svarer til 2,0 gange de seneste 12 måneders EBITDA. NIBD er steget DKK 79,5 mio. i de første 3 kvartaler 2022, primært som følge af købet af DAVINCI 3D A/S og Bovil ApS.
 • Der forventes en vækst i 2022 i omsætningen på 5-15 % med en EBITDA margin på 16–18 % og en EBT margin på 9-12 %, men stigende energipriser, krigen i Ukraine, Corona virussets fortsatte udbredelse og myndighedernes reaktioner sammen med det forhold, at en række forsyningskæder globalt udviser flaskehalsproblemer gør, at der er stor usikkerhed om vort aktivitetsniveau og pengestrømme i de kommende måneder.  

Frank Gad udtaler: ”Til trods for stigende energipriser, krigen i Ukraine, global uro, mange markedsudfordringer, volatile råvarepriser og Corona pandemien er det lykkedes at øge salget og driftsindtjeningen de første 3 kvartaler. Vi har midlertidig mange udfordringer foran os i en hastigt foranderlig verden. Alle vore 32 fabrikker producerer og har adgang til de nødvendige råvarer, og alle salgskontorer er åbne. Vi har nydt godt af vor eksponering mod industrier, der er relativt modstandsdygtige, og øget vort salg inden for healthcare, fødevarerelaterede og andre krævende industrier. Vi har derudover fortsat vor målrettede M&A-strategi, der giver os flere kunder og ny teknologi, og vi er opsatte på fortsat at agere som konsolidator, når værdiskabende muligheder opstår.”

Vedhæftet fil