Company Announcements

Umicore: Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Source: OMX
Umicore: Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. onlangs aan Umicore meegedeeld dat het de statutaire drempel van 5% voor het totaal van de directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten heeft overschreden.

Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
14 november 202215 november 20224,36%0,66%5,02%

Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 15 november 2022
  • Datum van drempeloverschrijding: 14 november 2022
  • Overschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 5%
  • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
  • Noemer: 246.400.000


De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans                                     +32 473 39 15 52            caroline.kerremans@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                    eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher                                              +32 2 227 71 34                    adrien.raicher@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste jaarhelft van 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 13,8 miljard) en heeft 11.350 mensen in dienst.