Company Announcements

Oppdatering vedrørende sammenslåingen av dtac og True i Thailand

Source: OMX
Oppdatering vedrørende sammenslåingen av dtac og True i Thailand

Den 22. November 2021, annonserte Telenor og CP Group en avtale der de støttet en sammenslåing av dtac og True i Thailand. Som et ledd i sammenslåingen planla selskapene et frivillig tilbud (voluntary tender offer, VTO) i henhold til reguleringen til Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC) til aksjonærene i dtac og True.

SEC reguleringen stiller flere vilkår for en slik VTO, et av disse er at VTO’en må iverksettes innen 12 måneder etter annonsering. Ettersom vilkårene ikke har blitt overholdt har partene valgt å ikke gå videre med VTO prosessen.

Telenor ser flere fordeler ved å fusjonere selskapene og støtter videre prosess med sammenslåing av dtac og True. Telenor og CP Group har fortsatt mål om å eie rundt 30% hver i det sammenslåtte selskapet.

Partene sikter på å gjennomføre transaksjonen innen første kvartal 2023.