Company Announcements

Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier

Source: OMX
Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 14 – 2022
til Nasdaq Copenhagen

28. november 2022

Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier

ROCKWOOL A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL A/S aktier.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Kim Junge Andersen

2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Chief Financial Officer

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:

Identifikationskode:

B-aktier (DK0010219153) 

b) Transaktionens art: Salg

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er)Mængde(r)
 1.650,00 DKK362

d) Aggregerede oplysninger:

  • Aggregeret mængde: -
  • Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2022-11-25

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

Yderligere information:

Per Palludan
Juridisk Direktør
ROCKWOOL A/S
+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil