Company Announcements

Axiata og Telenor fullfører fusjonen mellom Celcom og Digi

Source: OMX
Axiata og Telenor fullfører fusjonen mellom Celcom og Digi

(Kuala Lumpur/Oslo, 30. november 2022) Telenor, Axiata og Digi fullfører i dag sammenslåingen av telekomselskapene Celcom Axiata og Digi til et nytt selskap som vil få navnet «Celcom Digi». Telenor og Axiata vil ha likt eierskap i selskapet med 33,1 prosent hver.

Ved ferdigstillelse mottar Axiata nyutstedte Digi-aksjer tilsvarende 33,10 prosent av den utvidede aksjekapitalen til Digi, og et kontantvederlag på MYR 2,5 milliarder finansiert av Digi og som overføres til det sammenslåtte selskapet. Digi utsteder også aksjer til Telenor for å oppnå likeverdig eierskap etter Telenors betaling på MYR 0,3 milliarder til Axiata.

Partene har arbeidet målrettet med etableringen av en ledende digital tjenesteleverandør som aktivt kan bidra til utviklingen av Malaysias digitale økosystem og økonomi. Celcom Digi blir det største teknologiselskapet notert på den malaysiske børsen, Bursa Malaysia. Basert på proforma 2021-resultater vil Celcom Digi ha rundt 20 millioner kunder, MYR 13.0 milliarder i inntekter og en EBITDA på rundt MYR 5,8 milliarder. Selskapet har, som tidligere kommunisert, mål om å realisere synergier med nåverdi på rundt MYR 8 milliarder. 

Ved å kombinere skala, kompetanse, økonomisk styrke og erfaring med å betjene ulike behov til malaysiske forbrukere, blir Celcom Digi en solid støttespiller til Malaysias overgang til et moderne digitalisert høyinntektssamfunn. I Telenors nylige digitaliseringsundersøkelse sier tre av fire malaysiere at de forventer at mobilbruken vil øke, mens nesten to tredjedeler (63 prosent) sier at mobiltilkobling er «veldig viktig» for at deres bedrifter lykkes.

- På vegne av styret i Axiata ønsker jeg å gratulere Celcom Digi-teamet med en ny start. Dette er resultatet av måneder med planlegging med å etablere en ledende digital tjenesteleverandør i Malaysia. Vi takker de malaysiske myndigheter, Telenor og alle involverte parter når vi nå tar et viktig steg fremover for å levere en bærekraftig struktur for bransjen samtidig som vi er klare til å møte fremtidige kundebehov, sier Axiatas styreleder, Tan Sri Shahril Ridza Ridzuan.

- Celcom Digi vil være rustet til å investere i nettverket og støtte veksten i Malaysias digitale økosystem. Vi har stor tro på rollen Celcom Digi vil spille for å stimulere talentutvikling i landet, ettersom Malaysia gjør stadige fremskritt innen områder som 5G-innovasjon, automatisering, Tingenes Internett, kunstig intelligens og cyber-sikkerhet. Jeg er overbevist om at Celcom Digi vil dra nytte av de globale erfaringene, gode standarder og den finansielle styrken til Axiata og Telenor som aksjonærer. Med dette er selskapet godt posisjonert til å betjene forbrukere og bedrifter som ønsker å styrke sin digitale konkurranseevne.

Jørgen C. Arentz Rostrup, konserndirektør og leder for Telenor Asia, sier:

- Å koble folk til det som betyr mest for dem vil alltid være Telenors grunnlag for vekst i Asia. Når vi nå tar fatt på et nytt kapittel i Malaysia, vil vi takke Axiata og Celcom, Digi, de regulatoriske myndighetene og alle våre partnere for deres tillit og støtte. Vi er spente på de nye mulighetene det nye selskapet vil skape. Telenor kommer til å være en aktiv eier, som vil bringe med seg teknologikunnskap, internasjonal erfaring og tilgang til globale partnerskap til Celcom Digi, legger Rostrup til.

- Lanseringen av Celcom Digi er en viktig milepæl i digitaliseringen av Malaysia, og i tråd med Telenors ambisjon om å bygge ledende selskaper som betjener kunder med attraktive og anvendelige produkter og tjenester. Ved å slå sammen to populære lokale telekomselskaper kan det nye selskapet øke kundetilfredsheten og etablere en bred plattform for å betjene de økende behovene til malaysiske bedrifter. Ansatte kan se frem til å utvikle ny kompetanse og muligheten til å bidra til å forme vekstreisen til et ledende digitalt telekomselskap.

For å støtte Malaysias digitale utvikling, kommer Celcom Digi også til å investere opptil RM250 millioner over fem år for å bygge et ledendeinnovasjonssenter i Kuala Lumpur.. Senterets formål er å støtte det digitale skiftet gjennom økt bruk av Tingenes Internett, kunstig intelligens, skytjenester og 5G. Det vil være en prioritet å redusere digitale forskjeller mellom urbane og landlige strøk, for å styrke deltakelsen i den sosioøkonomiske utviklingen i Malaysia.

Sentrale Malaysiske institusjonelle investorer vil tillegg til Axiata og Telenor bidra til utviklingen av Celcom Digi som aksjonærer i det nye selskapet.

Pressekontakt:

David Fidjeland,

Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com