Company Announcements

Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Source: OMX
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022

Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
28.11.2022140 00071,8710 062 472
29.11.2022138 00072,8810 057 385
30.11.2022135 00073,049 860 090
01.12.2022135 00073,039 859 374
02.12.2022135 00072,489 784 611
Tidligere transaksjoner 6 895 000  
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet7 578 00065,24494 405 379

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 24 030 403 egne aksjer, tilsvarende 1,16% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.


Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+47 41406376
Line.haugetraa@hydro.com

Vedlegg