Company Announcements

Beholdning af egne aktier

Source: OMX
Beholdning af egne aktier

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Beholdning af egne aktier

Per 30. november 2022 ejede A.P. Møller - Mærsk A/S (Selskabet) 5,03% af Selskabets aktier (171.277 A-aktier og 770,311 B-aktier) jfr. Lov om kapitalmarkeder § 31.

A.P. Møller - Mærsk A/S har grundet det løbende opkøb af egne aktier i forbindelse med det nuværende aktietilbagekøbsprogram øget andelen af egne aktier og ejer nu over 5% af aktiekapitalen. Som tidligere meddelt er formålet med tilbagekøbsprogrammet at tilpasse Selskabets kapitalstruktur gennem annullering af tilbagekøbte aktier samt afdækning af forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer.

København, 5. december 2022

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. 3147 4170

Side 1 af 1

Vedhæftet fil