Company Announcements

Yara vedtar utbytte på 10 kroner pr. aksje

Source: OMX
Yara vedtar utbytte på 10 kroner pr. aksje

Oslo, 6. desember 2022: Yaras ekstraordinære generalforsamling vedtok i dag et utbytte på 10,00 kroner pr. aksje i tråd med styrets innstilling.
Utbyttet på 10,00 kroner pr. aksje utbetales 15. desember 2022 til aksjeeiere per 6. desember 2022 (aksjeeiere registrert i VPS per 8. desember 2022). Yara-aksjen noteres eks. utbytte fra og med 7. desember 2022. Amerikanske depotbevis (ADR) noteres også eks. utbytte 7. desember 2022, med utbetalingsdato 22. desember 2022.

Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er tilgjengelig på Yaras hjemmeside: Reports and presentations | Yara International

Kontakt
Anika Jovik, Head of Investor Relations
Mobil: (+47) 472 24 959
E-post: anika.jovik@yara.com

Om Yara
Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.
For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.
Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2021 hadde Yara en omsetning på 16,6 milliarder USD.
www.yara.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Vedlegg